نحوه عملکرد

بعد از نصب مارپیچ‌ها، بعضی از سطوح داخلی و خارجی آنها به یکدیگر مماس شده و فضاهایی در بین آنها به وجود می آید. حجم این فضاها به سمت مرکز کوچکتر می شود و زمانی که مارپیچ متحرک شروع به حرکت اوربیتی و خارج از محور خود می کند سیال را از قسمت ورودی، که در بالای محفظه تعبیه شده، به داخل مکیده و در فضای بین دو مارپیچ حبس می کند. با تداوم این حرکت، در طول مسیر مارپیچ ها حجم کاهش پیدا کرده، سیال فشرده شده و در انتهای مسیر نهایتا به سمت مرکز مارپیچ منتقل می شود تا از طریق دریچه خروجی خارج می شود. این حرکت خارج از مرکزی (اوربیتی) باعث می شود تا قسمت های مارپیچی تشکیل دهنده فشار دارای تعادل شعاعی باشند. از آنجایی که این فرآیند عاری از هرگونه تغییرات گشتاوری است تقریبا آرام،‌ بدون صدا و لرزش و پایدار بوده و با کمپرسورهای پیستونی قابل مقایسه نیست.

مراحل فشرده شدن گاز در یک کمپرسور اسکرول

 

شماتیک مراحل فشرده شدن گاز در درون یک کمپرسور اسکرول

دامنه کاربرد

با توجه به مزایای زیاد آنها نسبت به کمپرسورهای رفت و برگشتی و بازده حجمی بیشتر نسبت به سایر کمپرسورها، استفاده از کمپرسورهای اسکرول گسترده شده و تا قدرت‌های ۱۰ کیلووات در صنایع خانگی، اتومبیل سازی و تبرید مورد استفاده قرار میگیرند.

در ذیل به برخی از موارد آن اشاره شده است:

۱. تهویه مطبوع خانگی
۲. سیستم تهویه مطبوع اتومبیل‌ها
۳. سیستم کنترل پروسسی
۴. سیستم پنوماتیک
۵. آزمایشگاهٰ‌ها

مزایا

 • راندمان بالا
 • تعادل
 • تعداد کم قطعات
 • لرزش و صدای پایین
 • حذف شیرهای ورودی و خروجی
 • کارکرد بدون روغن
 • تولید فشار ۱۰ الی ۱۵ بار در نوع یک مرحله‌ای
 • سایش کمتر نسبت به سایر کمپرسورهای جابجایی مثبت
 • میزان نوسانات جریان خروجی بسیار کمتر
نمونه یک کمپرسور هرمتیک از نوع اسکرول

محدودیت‌ها

 • محدودیت در تولید فشارهای بالا
 • در ظرفیت‌های بالا به دلیل افزایش قطر مارپیچ مشکلاتی ایجاد می گردد
 • محدودیت کمپرسورهای اسکرول تک‌مرحله ای در میزان نیروی سانتریفیوژ وارد به اسکرول