رطوبت مازاد در هوای فشرده ممکن است تبعات مخربی بر تجهیزات داشته و کارآمدی عملیات را به خطر اندازد. میعان مدیریت نشده در هوای فشرده احتمالا منتج به خرابی و مشکلاتی در سیستم‌های پنوماتیک، موتورهای هوا، شیرها و هر قطعه یا ماشینی که به سیستم متصل باشد، شده و به آلودگی کل فرآیند یا محصول نهایی بیانجامد. خطرات رطوبت در هوای فشرده را میتوان در لیست زیر مشاهده کرد:

  • خوردگی لوله‌ها و تجهیزات (CNC و سایر تجهیزات تولید)
  • تخریب کنترلرهای پنوماتیک که ممکن است به قطعی‌های هزینه‌بر منتهی گردد.
  • زنگ‌زدگی و پوسیدگی تجهیزات تولید در نتیجه‌ی شسته شدن روان‌کننده‌.
  • مشکلات کیفیت در نتیجه‌ی ریسک پاک شدن رنگ، کاهش کیفیت و چسبندگی رنگ
  • رخداد یخ‌زدگی، در آب و هوای سرد و آسیب به خطوط کنترل
  • افزایش نیاز کمپرسور هوا به عملیات نگهداری و کاهش عمر مفید آن

علاوه بر این‌ها،‌ رطوبت در سیستم هوای فشرده ممکن است آثار مخربی بر هوای کارخانه، هوای ابزار، شیرآلات و سیلندرها و نیز تجهیزات بادی داشته باشد. توصیه می شود برای جلوگیری از هزینه‌های تعمیر و نگهداری مازاد و غیرضروری و احتمال خواب خط تولید کارخانه، پیشگیرانه گام‌های موردنیاز را برداشته و هوای فشرده را خشک، تمیز و مناسب برای کاربری و فرآیند موردنظر نگه داریم.

پایان بخش دوم
دسترسی به بخش اول