۳) فیلترهای هوا

در میان تمامی اجزای کمپرسور هوای اسکرو، فیلتر هوا، جزئی است که می بایست به صورت مرتب تعویض گردد. برای کمپرسورهای روغن پاششی، فیلتر هوا رطوبت و روغن باقی مانده از تزریق خنک کننده و فرآیند باز کردن شیرها، را جدا می کند. بررسی و تعویض مرتب فیلتر هوا برای سلامتی و عملکرد کمپرسور هوای اسکرو حیاتی است.

برای واحدهای عاری از روغن، Oil-free، فیلتر هوا نزدیک شیرهای مکش یا ورودی قرار دارد. آنها معمولا از فیلترها مراقبت میکنند، زیرا یک خط اصلی دفاع از ناخالصی های هوای فشرده هستند.

۴) فیلترهای روغن

فیلترهای روغن بلند، اضافه شده به سیلندرهای بزرگ، و کمپرسورهای صنعتی، مانند فیلترهای هوا، دارای اهدافی دوگانه هستند:

۱) پاکسازی و حفظ خلوص گاز درون کمپرسور هوا

۲) کمک به خنکسازی و روانکاری سپراتور روغن و کل سیستم کمپرسور هوا

سیستم های توزیع روغن تسمه و قرقره به صورت موازی با طرح سپراتور روغن کار میکند. امروزه فیلتر روغن یا مایع با تجهیزات چرخشی همراهند ، این ویژگی باعث میشود دسترسی و تعویض آسانتر شود. این موضوع صرفه جویی در زمان و هزینه ها را نیز به همراه داشته و مانع تعمیرات ضروری و اساسی کمپرسور می شود.

اغلب مواقع فیلترهای روغن همراه با شیرهای بای‌پس نصب می شوند. این شیرها سیستم هشدار کمپرسور را در زمان افزایش بیش از اندازه‌ی دما و یا گرفتگی فیلترهای روغن فعال می کنند تا ورود بدون واسطه‌ی روغن خالص و تازه را به سیلندر فشرده‌سازی میسر سازند.

۵) بلبرینگ‌ها

مشابه با میل‌لنگ‌های موجود در سایر اقسام کمپرسور هوا، بلبرینگ‌ها به کاهش اصطکاک، تعادل حرکت قطعات و تنظیم دمای کلی کمپرسور، کمک میکنند.

چندین بلبرینگ  در محل های حساس در یک کمپرسور هوای روتاری نصب شده است، مهمترین آنها بلبرینگ‌های شعاعی و محوری هستند. اولی به روان کردن چرخش چرخ دهنده های افقی، کمک میکند و دومی به عمودی و متعادل نگه داشتن چرخش های تکمیلی در روتورهای دوقلو و کم شدن نویز کمک میکند.

۶) شیرهای مکش

شیرهای مکش یا ورودی به عنوان دریچه‌ی ورودی کمپرسورهای اسکرو عمل می کنند. این شیرها برنامه نویسی شده و به محض دریافت سیگنال، باز یا بسته شوند. این عملیات برای تضمین بهره‌وری بالاتر کمپرسور بهینه گردیده است.

شیرهای مکش در اشکال گوناگونی ساخته می شوند. طراحی آنها به صورتی انجام می شود که جریان هوای ورودی به بیشترین مقدار برسد. بیشتر شیرهای ورودی در سه مدل مختلف دسته بندی میشوند: شیرهای حلقه‌ای، شیرهای صفحه‌ای و شیرهای قارچی شکل. هر کدام از آنها از لایه های متحدالمرکزی با اشکال مختلف تشکیل شده‌اند که برای ایجاد جریان هوای ایده آل مناسب باشند.

۷) شیرهای تخلیه

دریچه‌های تخلیه در انتهای سیستم کمپرسور روتاری اسکرو قرار گرفته اند تا هوا به صورت ایمن و پایا تخلیه شود. این شیرها چه در زمان تخلیه‌ی هوای فشرده به درون تانک/مخزن هوای فشرده و چه در زمان بهره‌گیری از شلنگ‌های استفاده‌ی فوری، از اهمیتی حیاتی بر تنظیم سیستم برخوردارند. دریچه ی تخلیه‌ی نامناسب نه تنها به کمپرسور آسیب میرساند، بلکه به کارکنان و محیط کار نیز خسارت وارد میکند.

پایان بخش دوم