۱۱) سپراتور روغن

از آنجا که بسیاری از کمپرسورهای روتاری اسکرو نیازمند تزریق روغن به داخل سیلندرهای فشرده‌سازی هستند تا قطعات را روانکاری نموده و دما را کاهش دهند، به همان میزان نیازمند نصب یک سپراتور برای فیلتر و جداسازی روغن مازاد از هوای فشرده‌ی تولیدی هستیم.

سپراتورهای روغن اینجاست که در استیج‌های روتاری اسکروی روغن پاششی وارد عمل می شوند. دمای بالا محصول جانبی طبیعی توانایی فشرده‌سازی قدرتمند این دستگاه هاست. از این روی، روغن و سایر سیالات خنک‌کننده برای عملکرد بهینه‌ی این کمپرسورها به کار گرفته می شوند، لیکن حضور آنها در محصول گازی نهایی باید کنترل شود.

سپراتورهای روغن از حضور مینیمم بقایای روغن در هوای فشرده‌ی حاصل اطمینان حاصل می کنند. انواع مختلف سپراتورهای روغن و سطوح مختلفی از توانمندی آنها را می توان در سنین مختلف کمپرسور مورد استفاده قرار داد تا به عملکرد بهتر دست یافت.

۱۲) واشرها و کاسه نمدها

طراحی هوابندی شده و بدون درز و نشت در کمپرسورهای هوای اسکرو از دقت بالا در جزئی‌ترین جزئیات حاصل گشته است. بالاخص رینگها،‌ بلبرینگ‌ها و لنت‌های محفظه که به دور بلبرینگ‌ها و یا سیلندرهای فشرده‌سازی قرار گرفته اند تا از هرگونه نشتی هوا به داخل سایر قطعات کمپرسور جلوگیری کنند. کاسه نمدهای کشویی در دو نوع روغن‌‌پاششی و خود-روانکار تولید می‌شوند تا اصطکاک طبیعی موجود میان روتورها و سیلندرهای محیط بر آنها را بکاهند.

برخی جزئیات دیگر چون لوپهای رایدر و یا رینگ‌های پوششی نیز به صورت افقی بر روی نوارهای روی سیلندر افزوده می شوند. این جزئیات نهایتاً لایه‌ی محافظ دیگری در مقابل شکل‌گیری اصطکاک ایجاد کرده و انتقال نیروی نرم، روان و بدون اشکال از دنده‌ها به روتورها را تضمین میکنند.

پایان بخش چهارم
پایان مطلب