مخزن هوای فشرده

پیشتر و در «مطلب مخزن هوای فشرده چیست؟» به معرفی اجمالی مخزن یا تانک هوای فشرده پرداختیم. امروز قصد داریم بررسی دقیق و جامعی از این عضو سیستم هوای فشرده داشته باشیم.

تانک یا مخزن هوای فشرده

در کنار کمپرسور هوای فشرده یک یا چند مخزن هوای فشرده داریم. این مخازن به شکلی طراحی و ساخته میشود که مناسب ظرفیت کمپرسور بوده و به تثبیت و یکنواختی فشار در سیستم مصرف هوای فشرده یاری رساند. ورق بدنه مخازن هوای فشرده از جنس فولاد (استیل) است. از جمله فولادهای بکارگرفته شده برای ساخت تانک هوای فشرده فولاد ST37 است. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت