کمپرسور توربو یا سانتریفیوژ

کمپرسور سانتریفیوژ یا توربوکمپرسور

هرجا که ظرفیت و قدرت بالا مدنظر باشد، بدون شک کمپرسور سانتریفیوژ حرف اول را میزند. از نظر تعداد مورد استفاده در صنعت، این ماشین‌ها در مقایسه با نوع رفت و برگشتی در جایگاه دوم هستند.

طی ۷ دهه‌ی گذشته استفاده از توربوکمپرسور یا کمپرسور سانتریفیوژ به موجب حجم، وزن و نیروی اینرسی کمتر و متعاقبا نیاز به فونداسیون کوچکتر فراگیرتر شده است. راندمان یا بازدهی این کمپرسور در مقایسه با کمپرسور پیستونی به ازای دوره‌ی سرویس معین پایینتر بوده و منبع انرژی ارزانی را طلب میکند. ۳ مدل اصلی کمپرسور باد صنعتی هم عبارت است کمپرسور پیستونی، کمپرسور اسکرو و کمپرسور سانتریفیوژ. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت