برنامه های موبایل اطلس کوپکو (۱)

در طول سال های گذشته اطلس کوپکو اقدام به انتشار برنامه های کاربردی متعددی برای موبایل کرده است که در میان آنها می توان به الکترونیکن و کیوسک اشاره داشت که اولی برای مدیریت قطعات الکترونیکی و دومی به عنوان کتابخانه ای مجازی برای کاتالوگ های اطلس کوپکو مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل عملکرد مناسب نسبی این برنامه ها ما نیز در پُست های آتی اقدام به انتشار توضیحات مربوطه و لینک های دانلود آنها می کنیم. اطلاعات بیشتر