دینامیک سیالات محاسباتی / CFD

دینامیک سیالات محاسباتی یا Computational fluid dynamics که بصورت CFD نام برده میشود شاخه ای از علم است که رفتار سیالات را پیش بینی میکند. این شاخه از علم از طریق حل معادلات ریاضی میتواند انتقال حرارت، حرکت جرم، واکنش های شیمیایی و پدیده های وابسته به آنها را تحلیل و بررسی کند.

دینامیک سیالات محاسباتی برخی اوقات به شبیه سازی جریانات اشاره میشود که مربوط به تکنیکی کامپیوتری است تا بتوان رفتار سیالات را در برخورد با قطعات و اجسام تحلیل کرد. بوسیله این تکنیک طراحان قادر خواهند بود چرخه عمر محصول خود را از قبل پیش بینی کرده و در جهت بهبود آن محصول تلاش کنند. CFD همچنین برای محاسبه دبی جریان، افت فشار، ضریب انتقال حرارت و نیروهای دینامیک سیالاتی شامل درگ و پسا نیز استفاده میشود. اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت