۶ بخش از ذراتی که در هوای کمپرسور وجود دارد

کمپرسورهای اسکرو، پیستونی و یا اسکرول، همگی درگیر ۶ دسته از آلاینده‌های موجود در هوای فشرده ورودی و خروجی به دستگاه هستند. این ذرات بسته به مصرف هوای فشرده نهایی، که ممکن است صنایع مختلفی از غذایی تا رنگ، از آزمایشگاهی تا نفتی و از پالایشگاهی تا بافندگی را شامل شوند، می بایست به میزان مورد نیاز مدنظر قرار گرفته و در صورت نیاز پاکسازی شوند. برای مثال هوای خروجی از کمپرسورهای اسکرو به دلیل روغن موجود در سیستم خنک‌سازی المنت هواساز و نیز بهره‌گیری از روغن در روانکاری قطعات به صورت پیش‌فرض آغشته به ذرات روغن مایع خواهد بود؛ در نتیجه صنایعی مانند مواد غذایی و دارویی و یا در رنگ‌پاشی که ذرات روغن مانع از رنگ‌پاشی صحیح میشود، مصرف‌کنندگان به سراغ کمپرسورهای بدون روغن که در بازار به کمپرسورهای oil free یا کمپرسور هوای خشک مشهورند، میروند. کمپرسورهای اسکرول در مقایسه با کمپرسورهای پیستونی و اسکرو به صورت پیش‌فرض هوای خشک و عاری از روغن ارائه می دهند. در ادامه به بررسی ۶ مورد از اصلی‌ترین آلودگی‌های موجود در هوای فشرده خروجی کمپرسورهای هوای فشرده میپردازیم. عموم این موارد در میان کمپرسورهای اسکرو، پیستونی و اسکرول مشترک میباشد چون غالبا از هوای محیط و هوای ورودی نشئت میگیرند: اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت