آب چگونه به سیستم هوای فشرده آسیب می‌رساند؟

رطوبت مازاد در هوای فشرده ممکن است تبعات مخربی بر تجهیزات داشته و کارآمدی عملیات را به خطر اندازد. میعان مدیریت نشده در هوای فشرده احتمالا منتج به خرابی و مشکلاتی در سیستم‌های پنوماتیک، موتورهای هوا، شیرها و هر قطعه یا ماشینی که به سیستم متصل باشد، شده و به آلودگی کل فرآیند یا محصول نهایی بیانجامد. خطرات رطوبت در هوای فشرده را میتوان در لیست زیر مشاهده کرد: اطلاعات بیشتر