معرفی، نقد و بررسی کمپرسور SF 4+

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا SF 4+

مشخصات کلی:

کمپرسورهای SF
کمپرسورهای بیمارستانی/آزمایشگاهی اسکرول اطلس کوپکو

پیشتر در ۲ بخش، مشروح، به معرفی کمپرسورهای اسکرول و نحوه‌ی عمل کرد آنها پرداختیم که در آدرس های زیر می توانید به آنها دسترسی داشته باشید: اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور ZA 3C

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا ZA 3C

مشخصات کلی:

تصویری از کمپرسورهای ZA اطلس کوپکو
کمپرسورهای اسکرو برقی اطلس کوپکو، مدل ZA

کمپرسور ZA 3C دارای ماکسیمم فشار کاری ۳/۵ بار و ظرفیت هوادهی ۱۶۷ لیتر بر ثانیه برابر با ۱۰ مترمکعب بر دقیقه می باشد. موتور این کمپرسور نیز ۳۶ کیلووات توان دارد. به طور کلی کمپرسورهای سری ZA و ZE کمپرسورهای فشار پایین هستند. اطلاعات بیشتر

خشك كردن گازها (بخش اول)

اكثر گازهای مورد استفاده در صنعت حـاوی مقـداری رطوبـت (بخار آب) بـوده و همـین امـر میتواند موجب بروز مشكلات عدیده در سیـستم تـراكم و یـا بهـره بـرداری از گازهـای صـنعتی گردد. به عنوان مثال هوا همواره حاوی مقداری رطوبت بوده كـه حـضور آن در سیـستم هـوای فـشرده باعث یخ زدگی، زنگ زدن، گریپاژ، تأثیر نامطلوب بر روی سیستم روانكـاری، خرابـی قطعـات سیستمهای پنوماتیك، خوردگی و … می گـردد. حـضور رطوبـت در گازهـای طبیعـی (Natural Gases) در كنار گازهای اسیدی نظیر دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن ضمن ایجاد یخ زدگی مـی توانـد باعـث بـروز خوردگی در خطوط انتقال گاز گردد. به همین خاطر رطوبت زدائی از گازها بخشی اجتناب ناپـذیر از سیستم های تراكم گازها در صنایع می باشد. در این مطلب روشـهای مختلـف رطوبـت زدائـی از گازها و به ویژه هوای فشرده مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت