نصب و شرایط بهینه کار کمپرسور

محلی که بزرگترین بخش کمپرسور قرار می‌گیرد را اتاق کمپرسور یا کمپرسورخانه می‌گویند. این اتاق لزوما نباید برای این منظور طراحی شده باشد، می تواند هر اتاقی باشد اما لازم است بعضی از نکات در آن اتاق رعایت شده باشد تا بتوان از آن استفاده ی بهتری کرد.

کمپرسور را کجا نصب کنیم؟

اصلی ترین قاعده برای نصب کمپرسور این است که مکانی در مرکز به صورت مجزا برای این منظور در نظر گرفته شود. در مقایسه با بقیه مسائل، برای بهینه کردن اقتصاد عملیاتی، سیستم کمپرسور هوایی که دارای طراحی بهتر، خدمات بیشتر و کاربری آسانتر بوده و در برابر دسترسی غیرمجاز مصون باشد، نویز آن به شکل مناسبی کنترل شده و امکانات راحت تری برای تهویه دارد، گزینه ی مناسبی است. اطلاعات بیشتر

تاسیسات کمپرسور

در زمان نه چندان دور، اگر مشتری میخواست کمپرسوری داشته باشد، باید موتور برقی، وسایل استارت، فیتلرهای افترکولر، جذب و غیره را خریداری میکرد و کمپرسور را میساخت. همچنین مشتری باید ظرفیت و کیفیت تمام تجهیزات مورد نیاز را براساس مولفه های مختلف آن میسنجید و بررسی می‌کرد آیا تمام این اجزا قابلیت تطابق با هم را دارند یا خیر. امروزه، کمپرسور و تمام این تجهیزات جانبی به راحتی در دسترس مشتری قرار دارند و معمولا به صورت یکپارچه و در قالب پکیچ فروخته میشوند. اطلاعات بیشتر