روتور کمپرسور اسکرو اویل فری و کلیرانس کم

کمپرسور هوای اسکرو – بدون روغن (هوای خشک)

روغن در داخل محفظه تراکم کمپرسور روغن پاششی سه نقش مهم دارد: روان کاری، پاک سازی و خنک کنندگی. سه مکانیسم گفته شده بر افزایش بهره‌وری کمپرسور تاثیرگذار هستند و در کمپرسور اویل فری باید چاره‌ای اندیشید تا افت بهره‌وری مذکور جبران شود. راهکار را شرکت‌های سازنده کمپرسور هوا در دو تغییر دیده اند: اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت