معرفی، نقد و بررسی کمپرسور XAS760

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا XAS760

مشخصات کلی:

کمپرسور XAS 760 اطلس کوپکو،‌ اسکرو – دیزل، مناسب حفاری.

کمپرسور XAS760CD کمپرسوری روغن پاششی،‌ با سیستم خنک کنندگی روغن-هوا و تک مرحله ای است. فشار کاری آن ۷ بار بوده و ظرفیت هوادهی بر دقیقه‌ی آن ۷۶۰ فوت مکعب برابر با ۲۱ مترمکعب بر دقیقه می باشد. اطلاعات بیشتر