کمپرسور اسکرول و اویل فری SF 4+

اطلس کوپکو در صنایع تولیدی و غیرتولیدی نامی بسیار آشنا و شناخته شده است. این برند سوئدی تولیدکننده‌ی کمپرسورهای پیستونی، اسکرو، سانتریفیوژ و اسکرول است که گستره‌ی وسیعی از کاربری‌ها را پوشش میدهد. کمپرسورهای اسکرول از کمپرسورهای جابجایی مثبت دورانی محسوب می شوند و مزایایی چون راندمان بالا، تعادل، لرزش و صدای پایین، کارکرد بدون روغن و میزان نوسانات جریان خروجی بسیار کمتر نسبت به سایر مدل‌های کمپرسور هوا دارند که آنها را به گزینه‌ای ایده‌آل بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها تبدیل ساخته است. اطلاعات بیشتر

کمپرسور اسکرو مناسب کوره، ZA 3C اطلس کوپکو

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو را عموما با نام‌های GA و GR، در مدل‌های روغن پاششی، و ZT و ZR، در مدل‌های اویل فری یا بدون روغن، میشناسیم. در اینجا با مدلی با نامی متفاوت روبرو هستیم؛ نام متفاوت معرف مصارف خاص و فشار یا ظرفیت هوادهی خارج از عرف در میان کمپرسورهای هواست.

ZA از اطلس کوپکو، کمپرسور اسکرو برقی هوای خشک است که در فشار پایین کار می کند. فشارهایی که عموما برای روشن نگاه داشتن کوره در کارخانجات کاربرد دارد و البته که برای این مصارف دبی هوادهی هوای فشرده مداوم ضروری است. اطلاعات بیشتر

خشك كردن گازها (بخش اول)

اكثر گازهای مورد استفاده در صنعت حـاوی مقـداری رطوبـت (بخار آب) بـوده و همـین امـر میتواند موجب بروز مشكلات عدیده در سیـستم تـراكم و یـا بهـره بـرداری از گازهـای صـنعتی گردد. به عنوان مثال هوا همواره حاوی مقداری رطوبت بوده كـه حـضور آن در سیـستم هـوای فـشرده باعث یخ زدگی، زنگ زدن، گریپاژ، تأثیر نامطلوب بر روی سیستم روانكـاری، خرابـی قطعـات سیستمهای پنوماتیك، خوردگی و … می گـردد. حـضور رطوبـت در گازهـای طبیعـی (Natural Gases) در كنار گازهای اسیدی نظیر دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن ضمن ایجاد یخ زدگی مـی توانـد باعـث بـروز خوردگی در خطوط انتقال گاز گردد. به همین خاطر رطوبت زدائی از گازها بخشی اجتناب ناپـذیر از سیستم های تراكم گازها در صنایع می باشد. در این مطلب روشـهای مختلـف رطوبـت زدائـی از گازها و به ویژه هوای فشرده مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت