کارشناس کمپرسور هوا هستید؟ در کوئیز ما شرکت کنید.

۱. عامل سه چهارم جراحات ناشی از هوای فشرده کدام است؟

الف)‌ دمیده شدن هوای پرفشار به زیر پوست
ب) سطوح بالای نویز ناشی از کمپرسور
ج) پرتاب براده به داخل چشم، گوش و صورت

۲. اگر شلنگ به یک نازل تایید شده متصل باشد امکان پاکسازی ایمن بدن خود با هوای فشرده را داریم؟

الف) درست
ب) نادرست

۳. استفاده از محافظ شنوایی در سطوح نویز بالاتر از ۸۵ دسی‌بل ضروری است. اطلاعات بیشتر