معرفی، نقد و بررسی XAS 56

کمپرسورهای با دبی پایین عموما برای مصارف سبک‌تر که نیاز به هوای فشرده مداوم ندارند مورد استفاده قرار می گیرند. کمپرسوری که در ادامه بررسی خواهیم کرد نیز یکی از این کمپرسورهای اسکرو دیزل اطلس کوپکوست:

در اینجا XAS 56

مشخصات کلی:

کمپرسورهای این سری همگی از موتور دویتز بهره می برند که در مدل‌های XAS56 و XAS 46 DdG این موتور ۲۱/۶ کیلووات و در مدل‌ XAS46  موتور ۲۱/۳ کیلووات، مدل‌های XAS 66 و XAS 76 موتور ۳۰/۳ کیلووات و در مدل XAS 66 DdG موتور ۳۳/۲ کیلووات می باشد. اطلاعات بیشتر