مقایسه XATS 400 JD T4F و XATS 400 CD T4F

همانطور که پیشتر در پست مربوط به معرفی کمپرسور XAS760 گفته شد،‌ در این دستگاه‌ها، X نشاندهنده متحرک و روغن‌پاششی بودن، A نشاندهنده‌ تک مرحله ای بودن، T نشاندهنده فشار عملیاتی ۱۰/۳ بار، S مخفف Silenced و ۴۰۰ مقدار حجم هوادهی دستگاه می باشند که در اینجا دبی با واحد CFM آمده است (۴۰۰ فوت مکعب بر دقیقه برابر با ۱۱/۳۲ مترمکعب بر دقیقه). اطلاعات بیشتر