معرفی، نقد و بررسی کمپرسور XRVS 1350 CD7

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا XRVS 1350 CD7

مشخصات کلی:

XRVS 1350
کمپرسور دیزل اطلس کوپکو، XRVS 1350، مناسب حفاری

پیش تر در معرفی XAS 760 توضیح داده شد که هرکدام از حروف و اعداد در نام مدل کمپرسورهای متحرک و دیزل اطلس کوپکو به چه معناست؛ مطلب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد: اطلاعات بیشتر