معرفی، نقد و بررسی کمپرسور 75 ZT

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اطلس کوپکو و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا ZT 75

تصویر یک کارگوی حاوی کمپرسور اسکرو برقی اویل فیری اطلس کوپکو، مدل Z
کمپرسور اسکرو برقی اویل فیری اطلس کوپکو، از سری Z

این کمپرسور نیز از خانواده کمپرسورهای ZR/ZR Oil Free Compressors می باشد. در این خانواده کمپرسورهای ZR دارای سیستم خنک کننده‌ی آب و کمپرسورهای ZR دارای سیستم خنک کننده‌ی روغن-هوا می باشند. (رجوع شود به هواخنک یا آب‌خنک) اطلاعات بیشتر