شرکت جهان کمپرسور کمی پیش از آغاز سال ۱۳۶۲ تاسیس گردید. مدیرعامل فعلی شرکت جناب آقای مهندس عباس بهروزی در سال ۱۳۶۶ از شرکت اطلس کوپکو ایران (با سمت مدیریت فنی و سرویس) جدا شده و به درخواست مدیرعامل وقت اطلس کوپکو ایران، و به همراه گروهی از همکاران سابق خود، شرکت جهان کمپرسور را احیا نمودند. خدمات دهی معتبر برای دستگاه های اطلس کوپکو مهمترین دغدغه و ماموریت شرکت شمرده می شد. در طی سال ها این شرکت از مدیران و تکنسین های اسبق اطلس کوپکو در کنار نیروی جوان و تازه نفس بهره جسته و با تربیت نیروهای جدید و همچنین استفاده از تجربه و تخصص نیروهای قدیمی، مجموعه ای پایدار را به عنوان چرخ دنده ای برای صنعت کشور برپا داشته است.

نشانی: کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج، روبروی وردآورد، شماره ۲۴۸

تلفن: ۰۲۱۴۴۹۸۸۵۷۷

فکس: ۰۲۱۴۴۹۸۰۲۳۴

پست‌های الکترونیک شرکت:

تماس‌های عمومی

مدیریت

امور وبسایت