در این بخش کتب الکترونیکی مباحث عمومی و منتخب مرتبط با مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی و سایر حوزه های تخصصی مرتبط با تکنولوژی، ساخت، راه اندازی، عملکرد، کارکرد و کنترل کمپرسورها را که امکان دسترسی به آن ها برای عموم محدود می باشد قرار خواهیم داد.

در صورت نیاز به مرجعی فارسی از طریق سایت اقدام به ارسال پیامی با عنوان مرجع فارسی و در صورت نیاز به مرجع غیرفارسی خاص نیز از همان مجرا پیامی با عنوان مرجع غیرفارسی برای ما ارسال کنید، در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

امید است که این بخش برای دانشجویان عزیز رشته های مذکور و سایر علاقمندان به حوزه های مرتبط با طیف گسترده ی مباحث درگیر در زمینه ی کمپرسورها مفید فایده واقع شود.

هندبوک استاندارد مارک برای مهندسین مکانیک

هندبوک پری برای مهندسین شیمی

هندبوک کمپرسور مک‌گروهیل

هندبوک کمپرسور؛ تئوری و عملی – تونی جیامپائولو

هندبوک پنوماتیک ویرایش آنتونی باربر

هندبوک انتقال حرارت – آدریان بژان و آلن کراوس

درصورت تمایل و وجود سوال می توانید با مراجعه به صفحه‌ی تماس با ما، پیام خود را ارسال کنید.