دوپ از قدیمی ترین و بهترین تامین کنندگان کمپرسور کارکرده در اروپا

لیست کمپرسورهای دست دوم شرکت DUP

دانلود فایل pdf لیست تمامی کمپرسورهای کارکرده‌ی موجود DUP: از دسترس خارج شد.

Status: Checked
Ref#: 006334
Link: https://www.dupcompressors.com/product/006334/?mode=rs453
Make: Atlas Copco
Model: GA180VSD
Categories: Air cooled, Compressor, Frequency inverter, Oil-injected
Motor KW: 180.00
Max Bar: 12.50
FAD m³/min: 28.90
YOM: 2001
Hours total: 45012
Hours loaded:
Price Reseller EUR: 20000
Comments: Variable speed drive. Volume flow 5,0 – 28,9 m3/Min. at 7,0 bar. Air end 1x replaced. Major service made.
Video: 1

Status: Checked
Ref#: 006965
Link: https://www.dupcompressors.com/product/006965/?mode=rs453
Make: Atlas Copco
Model: ZT30
Categories: Air cooled, Compressor, Oil-free
Motor KW: 30.00
Max Bar: 8.60
FAD m³/min: 4.27
YOM: 2004
Hours total: 81885
Hours loaded: 78277
Price Reseller EUR: 3000
Comments: Oil-free, air cooled. LP element faulty.
Video: اطلاعات بیشتر

لیست قطعات یدکی GA 5, GA 7, GA 11C

لیست قطعات یدکی کمپرسور اطلس کوپکو لیست قطعات یدکی کمپرسور کایزر لیست قطعات یدکی کمپرسور اینگرسول رند لیست قطعات یدکی کمپرسور دوسان کره جنوبی همگی در بخش کتب راهنما
کتب راهنما » لیست قطعات یدکی برای لیست قطعات یدکی کمپرسور کایزر، اینگرسول رند و دوسان کره جنوبی به صفحات مخصوص خودشان بروید.

لیست قطعات یدکی کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو:

GA 5, GA 7, GA 11C

With Elektronikon® I or Elektronikon® II regulator

دانلود

برای اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره در رابطه با تامین قطعات با شماره‌های شرکت، 02144988577 و 02144988578، تماس حاصل کنید. اطلاعات بیشتر

لیست قطعات یدکی +GA30 تا GA75 (آبخنک و هواخنک)

این مطلب و مطلب بعدی مطالب قدیمی از پائیز ۱۳۹۷ است. در حال حاضر تمامی لیست قطعات یدکی کمپرسورها و سایر ماشین آلات اطلس کوپکو بر روی کتب راهنما»لیست قطعات یدکی قرار گرفته است. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت