کمپرسور آلوپ – کمپرسور اسکرو برقی آلگرو

کمپانی آلوپ صد و یک سال است که کمپرسور باد صنعتی میسازد و اکنون از جمله زیرمجموعه‌های شرکت اطلس کوپکوست. ساختمان مرکزی آلوپ در شهر رتلینگن ایالات زیبای بادن ورتمبرگ قرار دارد.

راهنمای هوای فشرده آلوپ

کمپرسور هوای فشرده یا به بیان دیگر کمپرسور باد صنعتی از جمله ماشین آلات موردنیاز صنایع و معادن برای مصارف گوناگون آنهاست. کمپرسور دستگاهی است که گازها را متراکم میسازد؛ این فرآیند در مورد گازهای فرآیندی کاربردهای خاص خود را در جابجایی و ذخیره‌سازی دارد. از طرف دیگر کمپرسور باد صنعتی که گاز مورد استفاده در آن هوای محیطی است نیز کاربردهای خود را دارد. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت