اینترکولر یا رادیاتور

مقایسه کمپرسور هواخنک و آب‌خنک

پیشتر و در مطلب هواخنک یا آب‌خنک به اختصار به معرفی روش‌های مختلف خنک‌کاری پرداختیم و خنک‌کاری با آب را کامل‌تر و در دو حالت بسته و باز بررسی کردیم. حال این دو روش خنک کردن کمپرسور هوا را بیشتر تشریح خواهیم کرد. البته زمانی که از کمپرسور هوا صحبت می‌شود، هوا یک نوع گاز است و اصول پایه‌ی خنک‌کاری را میتوان برای تمامی گاز‌ها نیز مشابه فرض کرد. سیستم خنک کننده از سیستم‌های جانبی کمپرسور است که پیشتر در سیستم‌های جانبی کمپرسور اسکرو و کنترل ظرفیت به آن اشاره شده است. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت