مشابه کامپیوترها، راه‌های متعددی نیز برای خنک کردن کمپرسورها وجود دارد. نخستین انتخابی که می بایست داشته باشیم میان کمپرسورهای هواخنک و آب‌خنک است. در صورتی که گزینه‌ی دوم را انتخاب کردید می بایست بدانید که ۳ روش خنک‌سازی با آب داریم. بهتر است نگاهی به این روش‌های مختلف خنک‌سازی کمپرسورهای هوا داشته باشیم تا به جمع‌بندی رسیده و یکی را برای سیستم هوا فشرده‌ی خود برگزینیم.

 روش‌های مختلف خنک‌سازی تاسیسات کمپرسور با آب

هرچه هوای فشرده در داخل کمپرسور (اینترکولر) و افترکولر آن خنکتر گردد، آن کمپرسور بهره‌ورتر بوده، کمتر انرژی مصرف می کند و بخار آب بیشتری در آن میعان می شود. یک تاسیسات کمپرسور آب‌خنک تقاضای بسیار کمی برای تهویه‌ی هوا در کمپرسورخانه باقی می گذارد، از آن رو که آب خنک‌کننده تقریبا ۹۰ درصد از انرژی مصرفی موتور الکتریکی را، به شکل حرارت، در خود در بر‌ میگیرد. کمپرسورهای آب‌خنک ذیل یکی از سه اصل زیر کار می کنند:
۱. سیستم‌های باز بدون آب جاری (متصل به یک منبع آب خارجی)
۲. سیستم‌های باز دارای آب جاری
۳. سیستم‌های بسته‌ی دارای آب جاری (به همراه یک مبدل حرارتی خارجی/رادیاتور)*

کمپرسورهای هواخنک

مدرن‌ترین کمپرسورهای هوای موجود در بازار، در نسخه‌های هواخنک نیز ارائه می شوند؛ در این کمپرسورها، تهویه‌ هوای اجباری داخل پکیج کمپرسور هوا نزدیک به ۱۰۰ درصد انرژی مصرفی موتور الکتریکی را در بر دارد.

*  در آینده این ۳ شکل‌بندی متفاوت کمپرسور آب‌خنک را بررسی و مقایسه خواهیم کرد.

Call Now Buttonتماس با شرکت