نوروز مبارک

در روزهای اخیر و با توجه به شرایط موجود، همکاری با نظام سلامت و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ضروری می نماید؛ از این رو ما هم در خانه‌ایم.

در صورت نیاز به ارتباط ضروری به آدرس تلگرامی ما به نشانی آیدی JCompressor پیام دهید یا به سادگی بر روی آدرس زیر کلیک کنید: (از دسترس خارج شد)

سالم بمانید و در کنار عزیزان خود
روابط عمومی شرکت جهان کمپرسور

 

به روزرسانی: تا ۲۳ فروردین دورکاری شرکت تمدید شد.

به روزرسانی ۲: تا ابتدای اردیبهشت ماه دورکاری شرکت تمدید شد و پس از آن نیز تا ۱۵ اردیبهشت فعالیت به صورت حداقلی خواهد بود.

تماس با شرکت