تصویری از شمای کلی کمپرسورهای Axial
شمای کلی یک کمپرسور محوری

در کمپرسورهای محوری جریان محوری برقرار است،‌ بدین صورت که هوا یا گاز در طی محور (شافت) کمپرسور از ردیف‌های پره‌های ثابت یا چرخان میگذرد. در این جریان، سرعت هوا به مرور و توامان با تبدیل انرژی جنبشی پره‌ها به فشار افزایش می یابد. یک وزنه‌ی تعادل نیز معمولا برای خنثی کردن تنش محوری در کمپرسور گنجانده می شود. کمپرسورهای محوری عموما از کمپرسورهای هم‌خانواده‌ی خود، کمپرسورهای سانتریفیوژی، سبکتر و کوچکتر هستند و در سرعت‌های بالاتری کار می کنند. از این کمپرسورها در مصارف فشار عملیاتی معمولی و زمانی که به نرخ هوادهی بالا و پایدار نیاز هست استفاده می شود. مثال خوب این نوع مصارف تهویه‌ی هواست. سرعت دورانی بالای این کمپرسورها زوجی ایده‌آل از آنها برای توربین‌های گازی ساخته است تا در تولید برق و پیشرانش هواپیماها به کار گرفته شوند.

منبع:

اطلس کوپکو آمریکا

تماس با شرکت