در صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها بسته به کمپرسور اسکروی مورد استفاده سه گزینه‌ در میان روغن‌های کمپرسور اسکروی اطلس کوپکو برای انتخاب دارید: برای کمپرسور اسکرو برقی روغن پاششی (GA-GX) در محیط استاندارد روغن سنتزی Foodgrade و در محیط مرطوب و غبارآلود روغن‌های سنتزی اولترای Foodgrade توصیه می شوند. در بسیاری از مصارف صنایع غذایی مصرف کنندگان هوای فشرده به سراغ هوای فشرده‌ خشک یا کمپرسور اسکروی اویل فری می روند (ZR-ZT-ZA-ZE)،‌ برای این موارد نیز اطلس کوپکو روغن‌های Roto Z Foodgrade خود را توصیه می کند. تمامی روغن‌های مذکور پایه سنتزی هستند و تنها در پکیج‌های ۵ و ۲۰ لیتری عرضه می شوند. این روغن‌ها به تایید استاندارد NSF یا بنیاد ملی بهداشت رسیده اند.

گالن‌های ۵ و ۲۰ لیتری روغن کمپرسور اسکرو - فودگرید گالن‌های ۵ و ۲۰ لیتری روغن کمپرسور اسکرو - روتو زد فودگرید

روغن‌های سیال روتو سنتزی گرید غذایی روغن‌هایی هستند که ویژه‌ی کمپرسورهای اسکرو برقی روغن پاششی فعال در صنایع غذایی، نوشیدنی، دارویی و بسته بندی ساخته شده اند. روغن‌های RSF گرید غذایی اطلس کوپکو با رعایت استانداردهای سختگیرانه‌ی بین‌المللی طراحی شده و امکان مدیریت نقاط کنترل حساس را در سیستم HACCP فراهم می آورند. این روغن‌ها نیز مشابه با سایر روغن‌های پیشتر معرفی شده‌ی اطلس کوپکو عملکرد عمومی را بهینه کرده و ویژگی‌های خود را در دوره‌ی زمانی طولانی حفظ می کنند. همچنین این روغن‌ها امکان عملیات در محیط‌های سرد، مانند فریزرها را دارند. از آنجایی که آب عموما در فرایندهای غذایی کاربرد فراوان داشته و محیط بعضا اشباع میشود، مقاومت در برابر آب از ویژگی‌های کلیدی در صنایع غذاییست و این روغن‌های ویژگی‌های بهتری در دفع آب دارند. این روغن‌ها در نسخه‌های استاندارد هر ۴۰۰۰ ساعت یا یک سال و در نسخه‌های اولترا هر ۴۰۰۰ ساعت یا دو سال می بایست تعویض شوند. علاوه بر NSF این روغن‌ها مهر تایید مجموعه‌ی حلال را نیز دارا هستند. بیشینه فشار عملیاتی این روغن‌های کمپرسور اسکرو ۱۵ بار است.

برای دسترسی به بروشور معرفی و ID Card این روغن‌ها کلیک کنید.

ویژگی‌های فیزیکی روغن‌های کمپرسور اسکرو برقی روغن پاششی - گرید غذایی
ویژگی‌های فیزیکی

در دیگر سو، برای روانکاری کمپرسورهای اسکرو برقی هوای خشک یا اویل فری اطلس کوپکو که در صنایع غذایی به کار گرفته شده اند می بایست به سراغ روغن‌های روتو Z گرید غذایی برویم. این روغن‌ها نیمه سنتزی هستند. روغن‌های گرید غذایی کمپرسورهای ZT، ZR، ZA و ZE اطلس کوپکو در دماهای محیطی صفر تا ۵۰ درجه سانتیگراد عملکرد مناسبی داشته و علاوه بر پکیج‌های ۵ و ۲۰ لیتری که پیشتر گفته شد در بشکه‌های فلزی ۲۰۸ لیتری نیز عرضه می شوند. این روغن‌ها نیز مشابه روغن‌های گرید غذایی مناسب برای کمپرسورهای اسکرو برقی روغن پاششی، استانداردهای NSF، حلال و Kosher را دریافت کرده اند.

برای تعویض این روغن‌ها، در صورتی که از کمپرسورهای زیر ۵۵ کیلووات استفاده می کنید هر ۴ هزار ساعت و برای کمپرسورهای با موتور ۵۵ کیلووات به بالا، هر ۸ هزار ساعت یا دو سال، هرکدام که زودتر فرارسید، می بایست اقدام نمایید. به طور کلی در بازار نیز پذیرفته شده است که برای کمپرسورهای اسکرو برقی اویل فری حتما و حتما می بایست از روغن‌های ویژه که خود تولیدکننده توصیه کرده است استفاده نمود. این از ان روست که کمپرسور اسکرو برقی اویل فری ساختاری متمایز داشته و قطعات آن نه فقط بسیار حساستر هستند، بلکه به افزودنی‌های ویژه‌ی موجود در این روغن‌ها برای عملکرد درست نیاز دارند.

این روغن‌های نیز همانطور که اطلس کوپکو در معرفی روغن‌های پیشین گفته است در مقابل گرفتگی و شکل‌گیری لجن مقاوم بوده و خاصیت خود را در طول دوران مصرف به خوبی حفظ می کنند.

برای دسترسی به بروشور معرفی و ID Card این روغن‌ها کلیک کنید.

ویژگی‌های فیزیکی روغن کمپرسور اسکرو برقی هوای خشک، گرید غذایی
ویژگی‌های فیزیکی
تماس با شرکت