موتور کمپرسور زیمنس

تاسیسات الکتریکی سیستم‌ کمپرسور

برای اینکه بتوان سیستم هوای فشرده را طراحی و نصب نمود، لازم است تا بدانیم چگونه اجزاء و قطعات یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند و چه تنظیماتی در آن اعمال می شود. در زیر مقدمه‌ای بر پارامترهایی آمده است که در هنگام برپایی تاسیسات کمپرسور می بایست در نظر داشت تا سیستم الکتریکی آن مناسب و رضایتبخش عمل کند. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت