مخزن هوای فشرده چیست؟

گیرنده‌ی هوای فشرده که از آن با عناوین مختلفی چون تانک هوای فشرده، مخزن هوای فشرده، مخزن تحت فشار و امثالهم نیز یاد می شود قسمتی جدانشدنی از سیستم هوای فشرده است. هدف اصلی بهره‌گیری از این مخازن، فرآهم آوردن فضایی برای ذخیره‌ی موقت هوای خروجی کمپرسور است تا تقاضای زمان اوج مصرف سیستم را پاسخگو باشد و بهره‌وری عملیاتی واحد را بالا ببرد. اطلاعات بیشتر

آب چگونه به سیستم هوای فشرده آسیب می‌رساند؟

رطوبت مازاد در هوای فشرده ممکن است تبعات مخربی بر تجهیزات داشته و کارآمدی عملیات را به خطر اندازد. میعان مدیریت نشده در هوای فشرده احتمالا منتج به خرابی و مشکلاتی در سیستم‌های پنوماتیک، موتورهای هوا، شیرها و هر قطعه یا ماشینی که به سیستم متصل باشد، شده و به آلودگی کل فرآیند یا محصول نهایی بیانجامد. خطرات رطوبت در هوای فشرده را میتوان در لیست زیر مشاهده کرد: اطلاعات بیشتر