این صفحه به روز می شود.

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها، خرید، تامین قطعات و تعمیرات از طریق راه های تماس معرفی شده در صفحه ی تماس با ما با شرکت جهان کمپرسور ارتباط برقرار کنید.

 کاتالوگ کمپرسورهای اطلس کوپکو (و سایر قطعات وابسته)

ویرایش هفتم کتاب جامع راهنمای هوای فشرده اطلس کوپکو 

ویرایش هشتم کتاب جامع راهنمای هوای فشرده اطلس کوپکو 

Atlas Copco Compressed Air Manual 8th edition

ویرایش نهم کتاب جامع راهنمای هوای فشرده اطلس کوپکو 

Atlas Copco Compressed Air Manual 9th edition

دسترسی به بروشورهای جامع کمپرسورهای اسکرو:

بروشور جامع کمپرسورهای اسکرو دیزل اطلس کوپکو

دانلود

بروشور جامع کمپرسورهای اسکرو برقی و درایرهای اطلس کوپکو

 مدل های XAS, XAMS, XAHS, XRHS, XRVS Md

xarmthvs-296-546

معرفی و بررسی XAMS 486

 مدل های X(A,R)(M,T,H,V)S 296-546

xas-md-series

معرفی کمپرسورهای سری ZT و ZR 

۱

۲

تکنیکال دیتا ZT – برقی/OilFree

zt

 مدل های GA 30+-90/GA 37-90 VSD®

2935-0892-43_ga30_90ga37_90vsd

معرفی و بررسی GA 50

معرفی و بررسی GA 75

معرفی و بررسی GA 90

مدل های GA 200-315

ga-200-315

معرفی و بررسی GA 200

خشک کن (درایرهای) سری FD

Refrigerant Air Dryers
(FD series (6-4000 l/s, 13-8480 cfm

خشک کن ( درایرهای) سری MD

Adsorption Air Dryers
(MD 50-2500 (88-2500 l/s / 185-5297 cfm

خشک کن (درایرهای) سری FD7, FD16, FD30, FD40, FD60, FD80, FD100, FD120, FD160 and FD210

Atlas Copco Stationary Air Compressors
LE2, -3, -5, -7, -10, -15, -20
LT2, -3, -5, -7, -10 (50 Hz) LT15/60, -15-30, -15, -20, -20-30 LF2, -3, -5, -7, -10

دانلود

منوآل کمپرسورهای GX7 و GX11

GX7/GX11

کتاب راهنمای

GA 110 VSD, GA 132 VSD, GA 160 VSD

دانلود

معرفی و بررسی GA 110 آب‌خنک

 کتاب راهنمای مدل های:

GA5-7-11C-11-15-18-22-30C-30-37-45-55C-55-75-90C and GA30 W-37 W-45 W-55C W-55 W-75 W-90C W
With Elektronikon I or Elektronikon II regulator

دانلود

معرفی و بررسی GA 5 VSD

کتاب راهنمای مدل های:

SF1 – SF2 – SF4 Skid -Tank-mounted SF6 – SF8 Twin
SF6 – SF8 – SF11 – SF15 Multi

دانلود

 کتاب راهنمای مدل های:

XRYS 577 Cd S3B APP – XRYS 1260 CD7 T4I APP XRXS 607 Cd S3B APP – XRXS 1275 CD7 T4I APP XRVS 647 Cd S3B APP – XRVS 1350 CD7 T4I APP
با موتور
CAT C18

دانلود

معرفی و تکنیکال دیتا کمپرسورهای پرتابل XATS 156

دانلود

معرفی و تکنیکال دیتا کمپرسورهای پرتابل XATS 138

دانلود

معرفی و مقایسه تکنیکال دیتا کمپرسورهای پرتابل XAMS 407 XATS 377 XAHS 347 XAVS 307

دانلود

معرفی و مقایسه تکنیکال دیتا کمپرسورهای پرتابل XATS 750 CD iT4 XAVS 650 CD iT4

دانلود

دیتا‌شیت‌های کمپرسورهای سری ZR

دانلود

راهنمای کاربردی کمپرسورهای سری ZR

دانلود

کتاب راهنما و مشخصات جامع تکنیکال کمپرسورهای

XAMS 407 Cd – XAMS 850 CD7 – XATS 377 Cd – XATS 800 CD7 – XAHS 347 Cd – XAHS 710 CD7 – XAVS 307 Cd – XAVS 650 CD7
با موتور
CAT C7

دانلود

معرفی و بررسی XATS 800 CD7

کتاب راهنمای کمپرسورهای (ZE/ZA 2-6 (VSD

مشتمل بر ZE 2 – ZE 3 – ZE 4 – ZE 5 – ZE6 – ZE4 VSD – ZE2 VSD – ZA 5 – ZA 6 – ZA 4 VSD – ZA 2 VSD

دانلود

کتابچه معرفی کمپرسورهای اسکرول اطلس کوپکو سری SF

Scroll Compressors

(SF 1-6 (1.5-5.5 kW/2-7.5 hp) / SF+ 2-22 (2.2-22 kW/3-30 hp

دانلود

بروشور کمپرسورهای

XAMS 496 و XAMS 546 و XATS 456

دانلود

بروشور کمپرسورهای

XAMS 407 –  XATS 377 –  XAHS 347 –  XAVS 307 –  XAXS 277

دانلود

بروشور کمپرسورهای

XAS 900 – XAS 650 – XAVS 900 – XAVS 650 

همگی JD8 T4F

دانلود

بروشور کمپرسورهای

(GA 7-75 VSD+ (7-75 kW/10-100 hp

دانلود

بروشور کمپرسورهای

ZR/ZT 110-750-FF & ZR/ZT 132-900 VSD-FF

110-935 kW/150-1253 hp

دانلود

معرفی و بررسی ZT 110

معرفی و بررسی ZT 132

معرفی و بررسی ZT 200

معرفی و بررسی ZT 315 VSD

بروشور کمپرسورهای دیزل (11-23 m3 /min (7-14 bar

 XAHS 108 XATS 138 XATS 186 XAVS 186  XAHS 146 DD XATS 156 DD XAVS 166 DD XAHS 186 DD XAS 186 DD  XAHS 237 Md XAVS 287 Md XAMS 287 Md XAHS 317 Md XATS 327 Md XAMS 367 Md 

دانلود

معرفی و بررسی XAMS 287

بروشور ژنراتورهای QAS متحرک

QAS 14 QAS 20 QAS 30 QAS 40 QAS 60 QAS 80 QAS 100 QAS 125 QAS 150 QAS 200 QAS 250 QAS 325 QAS 400 QAS 500 QAS 630

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

XRVS 1300 CD7 XRVS 1350 CD7 / 365 psi
XRXS 1240 CD7 XRXS 1275 CD7 / 435 psi

دانلود

بروشور کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو

(GA 90+-160/GA 110-160 VSD (90-160 kW/125-200 hp

دانلود

بروشور کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو

GA 200-500 / GA 315 VSD / GR 110-200 – 50-60 Hz

دانلود

بروشور کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو

GA 90+-160/GA 110-160 VSD (90-160 kW/125-200 hp)

دانلود

بروشور کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو

ZR/ZT 110-275 (FF) & ZR/ZT 132-315 VSD (FF)

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

XATS 400 JD T4F و XATS 400 CD T4F

دانلود بروشور با موتور کاترپیلار

دانلود بروشور با موتور جان دیر

بروشور کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو

GA 15-26 / GA 11+-26+ / GA VSD+ 15-37 (11-37 kW/20-50 hp)

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل سری ۸ اطلس کوپکو

XAS 38 Kd XAS 48 Kd XAHS 38 Kd XAS 58 Kd XAS 68 Kd

XATS 68 Kd XAS 78 Kd XAS 88 Kd XAS 48 KdG XAS 68 KdG

دانلود

معرفی و بررسی XAS 67 Dd

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

XAS 440 JD T4F و XAT(V)S 400 JD T4F

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

یک مرحله ای: XAS426, XAMS376, XAMS486, XAMS586, XAHS306, XAHS416, XAHS546

و دو مرحله ای: XRHS396, XRHS486, XRVS346, XRVS466

دانلود

معرفی و بررسی XAS 426

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

 XA(S)126 altitude, XAS 136, XA(S) 136 DdG, XA(S) 186, XATS 116, XATS 156, XAHS 106,XAHS 146, XAHS 186, XAVS 136

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل، درایرها و ژنراتورهای اجاره‌ای اطلس کوپکو مدل‌های

PTS916, PNS1250, PTE1050, PTE1500, PTE1600, ZD2100VSD, PET925, PNS 1250, PTS 916, XRVS 476, QAC500, QAC1000, Nitrogen / Air Booster, TwinAirTM, Dryers / CD780

دانلود

دیتاشیت کمپرسور دیزل اطلس کوپکو

 PTS 800

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

XRH 1000 Excel, XRH 1100 Excel, XRV 1200 Excel

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

DrillAir اطلس کوپکو: XATS 1200, XAVS1000, V900, X1300

دانلود

بروشور کمپرسورهای فشار نرمال (متوسط)

Versatility Range (India)

دانلود

بروشور کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو

XAMS 287
XAHS 237

دانلود

بروشور کمپرسورهای برقی Class 0* اطلس کوپکو

ZE/ZA 2-3-4-5-6

دانلود

* کمپرسورهای Class 0 اطلس کوپکو (و سایر برندها) فاقد هرگونه آلودگی(روغن، ذرات معلق، رطوبت، ایروسول) در هوای فشرده‌ی خروجی است.

 

بروشور کمپرسورهای اسکرو برقی – آب پاششی

AQ 15-55 VSD/AQ 30-55 (15-55 kW / 20-75 hp)

بروشور کمپرسورهای برقی فشار قوی (بدون روغن)

Atlas Copco High-pressure oil-free air compressors
ZD 800-1200 & ZD 1200 VSD air-cooled

بروشور کمپرسورهای اسکرول اطلس کوپکو (ظرفیت هوادهی پایین)

SF 1-6 (1.5-5.5 kW/2-7.5 hp) / SF+ 2-22 (2.2-22 kW/3-30 hp)

بروشور کمپرسورهای اسکرو برقی فشار ضعیف

ZE 3S 37-90 kW / 50-120 hp

بروشور کمپرسورهای اسکرو برقی  Oil-free

ZR/ZT 55-90 (FF) & ZR/ZT 75-90 VSD (FF)

بروشور کمپرسورهای اسکرو برقی Oil-free

ZT 90–160 (FF) & ZT 90–160 VSD (FF)

دانلود

 

معرفی کمپرسورهای سانتریفیوژ با توان/سرعت نیرو محرکه‌ی بالا اطلس کوپکو

ZH 350+ (350 kW / 470 hp)

معرفی (دیتاشیت) اینورترهای NEOS اطلس کوپکو، برای تبدیل کمپرسورهای سرعت ثابت به سرعت متغیر یا VSD

بروشور کمپرسورهای روتاری دندانی* برقی Oil-free
*Rotary Tooth (تفاوت این کمپرسورها با کمپرسورهای روتاری اسکرو در این مطلب قابل ملاحظه است)

ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZT 22 VSD, ZR/ZT 37-55 VSD

دانلود

معرفی و بررسی ZT 15

معرفی و بررسی ZT 37

بروشور کمپرسورهای روتاری اسکرو برقی Oil-free

ZR 90–160 VSD+ (FF)

بروشور کمپرسورهای روتاری اسکرو دیزل

XRH1100 ،‌XAVS600 و XAHS675

بروشور کمپرسورهای روتاری اسکرو برقی Oil-free

ZR 300-750 & ZR 400-900 VSD

دانلود

بروشور کمپرسورهای سانتریفیوژ برقی Oil-free

ZH+ & ZH 355-900 (355-900 kW/500-1200 hp) ZH+ & ZH 630-1600 (630-1600 kW/900-2250 hp) ZH 1000-3150 (1000-3150 kW/1400-4350 hp)

 

معرفی سری جدید کمپرسورهای

ZR90-160 VSD+

معرفی سری جدید کمپرسورهای 

GA110-160 VSD+

بروشور کمپرسورهای اسکرو دیزل

مدلهای XAS 46 , XAS 56 , XAS 66 و XAS 76

منوآل کمپرسورهای اسکرو دیزل

XRHS 506 Cd – XRHS 1100 CD6 XRVS 476 Cd – XRVS 1000 CD6
موتور CAT C13 Tier 3

بروشور کمپرسورهای اسکرو دیزل

XA(S)136, -186, XAHS106, -146, -186, XATS116, -156, XAVS136 Dd

101 -185 l/s (6.1 -11.1 m3/min, 215 – 392 cu.ft/min) 7 – 14 bar (102 – 204 psig)

معرفی کمپرسور اسکرو دیزل

XAS 1800 JD8

موتور: جان دیر

معرفی کمپرسور اسکرو دیزل

XAS1150 Cd8

موتور: کاترپیلار

معرفی کمپرسور اسکرو دیزل

XRVS 1000+ CD XRVS 1550+ CD

موتور: کاترپیلار

معرفی کمپرسور اسکرو دیزل

مناسب حفاری چاه آب:

XRH 1000 Excel , XRH 1100 Excel , XRV 1200 Excel

معرفی کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو، مناسب حفاری

XRVS 1300 CD7 XRVS 1350 CD7

365 psi

XRXS 1240 CD7 XRXS 1275 CD7

435 psi

معرفی کمپرسورهای دیزل اطلس کوپکو، مناسب حفاری ژئوترمال، چاه آب و فنداسیون

DRILLAIR Y35 / X28

معرفی کمپرسور اسکرو دیزل

XRYS 557

دانلود

معرفی کمپرسورهای اسکرو دیزل اطلس کوپکو

مدلهای XRV 946 و XAH 1066

بروشور جامع معرفی کمپرسورهای سانتریفیوژ اطلس کوپکو

دیتاشیت کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

G 132 – 125
سرعت ثابتاویل اینجکتهواخنکتک استیج

معرفی کمپرسورهای پیستونی اویل فری اطلس کوپکو

P 37 – P 275

فشار قوی (۴۰ بار) با دبی ۲ تا ۲۲ مترمکعب بر دقیقه

معرفی کمپرسورهای پیستونی اویل فری اطلس کوپکو

 The XAS BoX Range: XATS350, XAHS350, XAS400, XAHS400 PACE, XAVS450, XAHS450, XAVS500, XAHS500, XAVS600 PACE, XAHS700 PACE, XAXS600, XAVS650, XRHS650, XAHS750, XATS800, XAMS850, XRS606 PACE, XRHS650 PACE, XAHS850

دانلود

بروشور کمپرسورهای اسکرو دیزل

مدلهای XAS 405, XAS 495, XAMS 355, XAMS 295, XAMS 445, XAHS 285, XAHS 365

بروشور کمپرسورهای اسکرو دیزل

مدل‌های XRS 396 – XRHS 366 – XRHS 506

شرکت اطلس کوپکو شرکتی سوئدی فعال در حوزه ماشین‌آلات می باشد که در سال ۱۸۷۳ تاسیس گردیده و اکنون واحد اطلس کوپکو تکنیک آن در آنت‌ورپ بلژیک برقرار است. برای دسترسی به رنج گسترده‌ای از مدل‌های بررسی شده‌ی این برند و سایر برندها به جداول موجود در لینک‌های زیر مراجعه نمایید:
برای دسترسی به کتب راهنمای اینگرسول‌رند:
کمپرسورهای اینگرسول‌رند / دوسان
همچنین مدنظر داشته باشید که شرکت جهان کمپرسور در حوزه کمپرسورهای اسکرو فعال بوده و برای کسب اطلاعات در مورد کمپرسورهای پیستونی می بایست با شرکت‌های همکار تماس حاصل فرمایید.

کتب راهنمای ماشین آلات حفاری اطلس کوپکو

معرفی دریل واگن‌های هیدرولیک اطلس کوپکو

مدل‌های تاپ هامر D5 – D7 – D7 LF – D9

دانلود

معرفی دریل واگن‌های پنوماتیک اطلس کوپکو

مدل‌های دان د هول ROC L6 25 و ROC L6 30

دانلود دفترچه ۱

دانلود دفترچه ۲

کتاب راهنمای جامع تجهیزات دان د هول اطلس کوپکو

Secoroc Rock Drilling Tools

Product catalogue – DTH equipment

دانلود

معرفی چکش

SECOROC COP 44 GOLD

دانلود

معرفی چکش

SECOROC COP 54 GOLD