این صفحه به روز می شود.

آیکون دانلود پی دی اف

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها، خرید، تامین قطعات و تعمیرات از طریق راه های تماس معرفی شده در صفحه ی تماس با ما با شرکت جهان کمپرسور ارتباط برقرار کنید.

 

ویرایش هفتم، هشتم و نهم کتاب جامع راهنمای هوای فشرده اطلس کوپکو 

کتب راهنمای کمپرسور باد صنعتی اطلس کوپکو

بروشور جامع کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو

دانلود

بروشور جامع کمپرسور اسکرو برقی و درایرهای اطلس کوپکو

دانلود

بروشور جامع کمپرسور سانتریفیوژ اطلس کوپکو

دانلود

معرفی کمپرسور پیستونی اویل فری اطلس کوپکو

P 37 – P 275

فشار قوی (۴۰ بار) با دبی ۲ تا ۲۲ مترمکعب بر دقیقه

کمپرسور اسکرو دیزلی

مدل های X(A,R)(M,T,H,V)S 296-546
۱۸ تا ۳۲ مترمکعب بر دقیقه

موتور کاترپیلار

x(ar)(mthv)s-296-546

کمپرسور دیزلی و پرتابل اطلس کوپکو

مدل های XAHS 500+ DD7 و XAMS 600+ DD7

موتور دویتز

۱۷ مترمکعب بر دقیقه – ۸/۶ بار
۱۴ مترمکعب بر دقیقه – ۱۲ بار

دانلود بروشور

معرفی کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو مدل XAMS+ 600 DD7

کمپرسور اسکرو دیزلی

 مدل های XAS, XAMS, XAHS, XRHS, XRVS Md
۲۰ تا ۳۶ مترمکعب بر دقیقه

موتور مرسدس بنز

xas-md-series

معرفی و بررسی XAMS 486

معرفی کمپرسور اسکرو برقی اویل فری اطلس کوپکو

سری ZT و ZR 

فایل اول

فایل دوم

تکنیکال دیتا تمام مدل‌های کمپرسور اسکرو برقی اویل فری

ZT و ZR – برقی/OilFree

دیتاشیت ZT/ZR

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو – مدل‌های ۴ تا ۱۶ مترمکعب بر دقیقه

GA 30 – GA 90

معرفی و بررسی GA 50

معرفی و بررسی GA 75

معرفی و بررسی GA 90

کتاب راهنما یا Instruction Book (منوآل) کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو مدل GA 75 VSD و GA 90 VSD

دانلود

کتاب راهنما یا Instruction Book (منوآل) کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو مدل GA 37+, GA 45+, GA 55, GA 75

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو – مدل‌های ۲۶ تا ۸۴ مترمکعب بر دقیقه و فشار قوی ۱۲ تا ۲۶ متر مکعب بر دقیقه

GA 200 – GA 500 , GR 110 – GR 200

معرفی و بررسی GA 200

درایر سری FD – خشک کن تبریدی

Refrigerant Air Dryers
(FD series (6-4000 l/s, 13-8480 cfm

درایر سری MD – خشک کن جذبی

Adsorption Air Dryers
(MD 50-2500 (88-2500 l/s / 185-5297 cfm

کتاب راهنمای کامل درایر

MD50, MD100-200-300-400-600 (W) MD1000 W-1800W, MD400-800-1300-2500 W VSD

دانلود

 

کتاب راهنمای کامل درایر

FD7, FD16, FD30, FD40, FD60, FD80, FD100, FD120, FD160 and FD210

Atlas Copco Stationary Air Compressors

کمپرسور پیستونی اطلس کوپکو
LE2, -3, -5, -7, -10, -15, -20
LT2, -3, -5, -7, -10 (50 Hz) LT15/60, -15-30, -15, -20, -20-30 LF2, -3, -5, -7, -10

دانلود

سرویس منوآل کمپرسور هوای فشرده اسکرو GX7 و GX11

GX7/GX11

کتاب راهنمای کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

GA 110 VSD, GA 132 VSD, GA 160 VSD

دانلود

معرفی و بررسی GA 110 آب‌خنک

 کتاب راهنمای کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو مدل های:

GA5-7-11C-11-15-18-22-30C-30-37-45-55C-55-75-90C and GA30 W-37 W-45 W-55C W-55 W-75 W-90C W
With Elektronikon I or Elektronikon II regulator

دانلود

معرفی و بررسی GA 5 VSD

بروشور معرفی کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو مدل های:

Atlas Copco G 15-22 / GA 15-26 / GA 11+-30 / GA 15-37 VSD+ 1
Oil-injected rotary
screw compressors

دانلود

کتاب راهنمای کمپرسور اسکرول اطلس کوپکو مدل های:

SF1 – SF2 – SF4 Skid -Tank-mounted SF6 – SF8 Twin
SF6 – SF8 – SF11 – SF15 Multi

دانلود

 کتاب راهنمای کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو مدل های:

XRYS 577 Cd S3B APP – XRYS 1260 CD7 T4I APP XRXS 607 Cd S3B APP – XRXS 1275 CD7 T4I APP XRVS 647 Cd S3B APP – XRVS 1350 CD7 T4I APP
با موتور کاترپیلار
CAT C18

دانلود

معرفی و تکنیکال دیتا کمپرسور دیزلی XATS 156

دانلود

معرفی و تکنیکال دیتا کمپرسور دیزلی XATS 138

دانلود

معرفی و مقایسه تکنیکال دیتا کمپرسور دیزلی XAMS 407 XATS 377 XAHS 347 XAVS 307

دانلود

معرفی کمپرسور پرتابل و دیزلی اطلس کوپکو مدل XAMS 407 (XAMS850)

معرفی و مقایسه تکنیکال دیتا کمپرسور دیزلی XATS 750 CD iT4 XAVS 650 CD iT4

دانلود

دیتا‌شیت‌های کمپرسور اسکرو اویل فری اطلس کوپکو سری ZR – آب خنک

دانلود

کتاب راهنما و مشخصات جامع تکنیکال کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

XAMS 407 Cd – XAMS 850 CD7 – XATS 377 Cd – XATS 800 CD7 – XAHS 347 Cd – XAHS 710 CD7 – XAVS 307 Cd – XAVS 650 CD7
با موتور
CAT C7

دانلود

معرفی و بررسی XATS 800 CD7

کتاب راهنمای کمپرسور هوای فشرده اسکرو (ZE/ZA 2-6 (VSD

مشتمل بر ZE 2 – ZE 3 – ZE 4 – ZE 5 – ZE6 – ZE4 VSD – ZE2 VSD – ZA 5 – ZA 6 – ZA 4 VSD – ZA 2 VSD

دانلود

۱- بروشور معرفی کمپرسور هوای فشرده اسکرو اطلس کوپکو مدل‌های

ZR300-750 & ZR500-900 VSD

کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو – اسکرو

دانلود

۲- بروشور معرفی کمپرسور هوای فشرده اسکرو اطلس کوپکو مدل‌های

ZR 300-750 & ZR 400-900 VSD

کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو – اسکرو

دانلود

کتاب راهنمای کمپرسور هوای فشرده اسکرو – مدل ZT 55 اطلس کوپکو

CustomDesign Oil-free Air

ZT 55 Operation Manual

دانلود

کتابچه معرفی کمپرسور اسکرول اطلس کوپکو سری SF

Scroll Compressors

(SF 1-6 (1.5-5.5 kW/2-7.5 hp) / SF+ 2-22 (2.2-22 kW/3-30 hp

دانلود

بروشور کمپرسور باد صنعتی – کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

XAMS 496 و XAMS 546 و XATS 456

دانلود

معرفی کمپرسور پرتابل اطلس کوپکو مدل XATS 456

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

XAMS 850 CD7 – XATS 800 CD7 – XAHS 710 CD7 – XAVS 650 CD7 – XAXS 600 CD7

موتور کاترپیلار

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو

XAMS 407 –  XATS 377 –  XAHS 347 –  XAVS 307 –  XAXS 277

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو

XAS 900 – XAS 650 – XAVS 900 – XAVS 650 

همگی JD8 T4F

دانلود

بروشور کمپرسور هوای فشرده اسکرو اطلس کوپکو

(GA 7-75 VSD+ (7-75 kW/10-100 hp

تا ۱۳/۵ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو برقی اویل فری اطلس کوپکو

ZR/ZT 110-750-FF & ZR/ZT 132-900 VSD-FF

۱۹ مترمکعب بر دقیقه تا ۱۴۷ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

معرفی و بررسی ZT 110

معرفی و بررسی ZT 132

معرفی و بررسی ZT 200

معرفی و بررسی ZT 315 VSD

بروشور کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو

 XAHS 108 XATS 138 XATS 186 XAVS 186  XAHS 146 DD XATS 156 DD XAVS 166 DD XAHS 186 DD XAS 186 DD  XAHS 237 Md XAVS 287 Md XAMS 287 Md XAHS 317 Md XATS 327 Md XAMS 367 Md 

۱۱ تا ۲۳ مترمکعب بر دقیقه

بروشور نهایی کمپرسور اسکرو دیزلی میان رده اطلس کوپکو

دانلود

معرفی و بررسی XAMS 287

بروشور کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو

XRVS 1300 CD7 XRVS 1350 CD7 / 365 psi
XRXS 1240 CD7 XRXS 1275 CD7 / 435 psi

کمپرسورهای فشار قوی ۲۵ و ۳۰ بار

ظرفیت‌های هوادهی در رنج ۳۵ متر مکعب بر دقیقه

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو برقی و روغنی اطلس کوپکو

GA 90+-160/GA 110-160 VSD (90-160 kW/125-200 hp)

۱۵ تا ۳۴متر مکعب بر دقیقه

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو برقی و روغنی اطلس کوپکو

GA 200-500 / GA 315 VSD / GR 110-200 – 50-60 Hz

۲۶ تا ۸۵ متر مکعب بر دقیقه

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو برقی و اویل فری اطلس کوپکو

ZR/ZT 110-275 (FF) & ZR/ZT 132-315 VSD (FF)

۱۶ تا ۵۰ متر مکعب بر دقیقه

دانلود

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

XATS 400 JD T4F و XATS 400 CD T4F

دانلود بروشور با موتور کاترپیلار

دانلود بروشور با موتور جان دیر

بروشور کمپرسور هوای فشرده اسکرو اطلس کوپکو – کمپرسور باد صنعتی برقی

GA 15-26 / GA 11+-26+ / GA VSD+ 15-37 (11-37 kW/20-50 hp)

۶۸ تا ۱۵۵ فوت مکعب بر دقیقه (cfm)

۷/۵ – ۸ – ۱۰ – ۱۳ بار در مدل‌های استاندارد

۴ – ۵/۵ – ۷ – ۹/۵ و ۱۲ بار در مدل‌های سرعت متغیر

دانلود

بروشور کمپرسور دیزلی سری ۸ اطلس کوپکو

XAS 38 Kd XAS 48 Kd XAHS 38 Kd XAS 58 Kd XAS 68 Kd

XATS 68 Kd XAS 78 Kd XAS 88 Kd XAS 48 KdG XAS 68 KdG

۲ تا ۵ متر مکعب بر دقیقه

۷ ، ۱۰ و ۱۲ بار

موتور کوبوتا

دانلود

معرفی و بررسی XAS 67 Dd

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

XAS 440 JD T4F و XAT(V)S 400 JD T4F

دانلود

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

یک مرحله ای: XAS426, XAMS376, XAMS486, XAMS586, XAHS306, XAHS416, XAHS546

و دو مرحله ای: XRHS396, XRHS486, XRVS346, XRVS466

دانلود

معرفی و بررسی XAS 426

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

 XA(S)126 altitude, XAS 136, XA(S) 136 DdG, XA(S) 186, XATS 116, XATS 156, XAHS 106,XAHS 146, XAHS 186, XAVS 136

دانلود

بروشور کمپرسور دیزلی، درایر و ژنراتور اطلس کوپکو مدل‌های

PTS916, PNS1250, PTE1050, PTE1500, PTE1600, ZD2100VSD, PET925, PNS 1250, PTS 916, XRVS 476, QAC500, QAC1000, Nitrogen / Air Booster, TwinAirTM, Dryers / CD780

Atlas Copco Rental – واحد اجاره ماشین آلات اطلس کوپکو

دانلود

دیتاشیت کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

 PTS 800

دانلود

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

XRH 1000 Excel, XRH 1100 Excel, XRV 1200 Excel

مناسب حفاری

۳۰ متر مکعب بر دقیقه – ۳۱ متر مکعب بر دقیقه و ۳۳ متر مکعب بر دقیقه

موتور کامینز

دانلود

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

DrillAir اطلس کوپکو: XATS 1200, XAVS1000, V900, X1300

تا ۳۹ متر مکعب بر دقیقه

تا ۳۰ بار فشار عملیاتی

کمپرسور باد صنعتی مناسب حفاری ژئوترمال، پنوماتیک، انفجاری و اکتشافی، نگهداری خطوط لوله، خدمات چاه و ساختمان

دانلود

بروشور جامع کمپرسور دیزلی فشار نرمال

Versatility Range

۷-۸/۶-۱۰-۱۲-۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۱-۲۳-۲۵-۳۰ بار

۱۱ تا ۳۸ متر مکعب بر دقیقه

موتور کامینز

دانلود

کمپرسور دیزلی مناسب نگهداری و سرویس خط لوله

راهنمای تهیه کمپرسور اسکرو دیزلی میان رده

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو مدل‌های

XAMS 287
XAHS 237

۱۴ و ۱۷ متر مکعب بر دقیقه

موتور کاترپیلار

دانلود

معرفی کمپرسور دیزلی XAMS 287

معرفی کمپرسور هوای فشرده اسکرو – اویل فری کلاس صفر* اطلس کوپکو

ZE/ZA 2-3-4-5-6

فشار پایین

۱ تا ۴ بار

دانلود

* کمپرسور باد صنعتی Class 0 اطلس کوپکو (و سایر برندها) فاقد هرگونه آلودگی(روغن، ذرات معلق، رطوبت، ایروسول) در هوای فشرده‌ی خروجی است.

بروشور کمپرسور اسکرو برقی – آب پاششی

AQ 15-55 VSD/AQ 30-55 (15-55 kW / 20-75 hp)

بروشور کمپرسور هوای فشرده فشار قوی (بدون روغن)

Atlas Copco High-pressure oil-free air compressors
ZD 800-1200 & ZD 1200 VSD air-cooled

بروشور کمپرسور اسکرول اطلس کوپکو (ظرفیت هوادهی پایین)

SF 1-6 (1.5-5.5 kW/2-7.5 hp) / SF+ 2-22 (2.2-22 kW/3-30 hp)

بروشور کمپرسور باد صنعتی فشار ضعیف

ZE 3S 37-90 kW / 50-120 hp

بروشور کمپرسور روتاری دندانی* برقی Oil-free
*Rotary Tooth

ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZT 22 VSD, ZR/ZT 37-55 VSD

۱/۸ تا ۸ متر مکعب بر دقیقه

بروشور کمپرسور باد صنعتی  Oil-free اطلس کوپکو

ZR/ZT 55-90 (FF) & ZR/ZT 75-90 VSD (FF)

۷ تا ۱۵ متر مکعب بر دقیقه

بروشور کمپرسور باد صنعتی Oil-free اطلس کوپکو

ZT 90–160 (FF) & ZT 90–160 VSD (FF)

۱۲/۵ تا ۲۶ متر مکعب بر دقیقه

دانلود

بروشور کمپرسور روتاری اسکرو برقی Oil-free

ZR 300-750 & ZR 400-900 VSD

۴۱ تا ۱۲۳ متر مکعب بر دقیقه در نسخه‌های استاندارد

کتاب راهنما کمپرسور هوای فشرده اسکرو اویل فری

ZR3 – ZR4 – ZR5 – ZR6 Pack

instruction book – Oil free Atlas Copco

کتاب راهنما کمپرسور هوای فشرده اسکرو اویل فری

ZR 110, ZR 132, ZR 145, ZR 160, ZR 200, ZR 250, ZR 275, ZT 110, ZT 132, ZT 145, ZT 160, ZT 200, ZT 250, ZT 275

instruction book – Oil free Atlas Copco

کتاب راهنما کمپرسور هوای فشرده اسکرو اویل فری

ZT110-132-145-160-200-250-275

instruction book – Oil free Atlas Copco

کتاب راهنما کمپرسور هوای فشرده اسکرو اویل فری

ZT55-ZT75-ZT90

ZR55-ZR75-ZR90

instruction book – Oil free Atlas Copco

کتاب راهنما یا کمپرسور اسکرو برقی اویل اینجکت یا روغنی

GA90 – GA110 – GA132 – GA160 – GA200 – GA250 – GA315

GA90 W – GA110 W – GA132 W – GA160 W – GA200 W – GA250 W – GA315 W

instruction book – Oil free Atlas Copco

 معرفی کمپرسور سانتریفیوژ توان بالا اطلس کوپکو

ZH 350+ (350 kW / 470 hp)

دانلود

بروشور کمپرسور سانتریفیوژ برقی Oil-free

ZH+ & ZH 355-900 (355-900 kW/500-1200 hp) ZH+ & ZH 630-1600 (630-1600 kW/900-2250 hp) ZH 1000-3150 (1000-3150 kW/1400-4350 hp)

معرفی (دیتاشیت) اینورترهای NEOS اطلس کوپکو، برای تبدیل کمپرسور سرعت ثابت به سرعت متغیر یا VSD

بروشور کمپرسور روتاری اسکرو برقی Oil-free

ZR 90–160 VSD+ (FF)

بروشور کمپرسور روتاری اسکرو دیزلی

XRH1100 ،‌XAVS600 و XAHS675

مناسب حفاری چاه آب، و دیگر مصارف نیازمند فشار قوی همچون لوله‌گذاری خط لوله

معرفی سری جدید کمپرسورهای

ZR90-160 VSD+

معرفی سری جدید کمپرسورهای 

GA110-160 VSD+

بروشور کمپرسور اسکرو دیزلی

مدلهای XAS 46 , XAS 56 , XAS 66 و XAS 76

کمپرسور اسکرو دیزلی ۷ بار، موتور دویتز

۲ تا ۴ متر مکعب بر دقیقه ظرفیت هوادهی هوای فشرده

منوآل کمپرسور اسکرو دیزلی

XRHS 506 Cd – XRHS 1100 CD6 XRVS 476 Cd – XRVS 1000 CD6
موتور CAT C13 Tier 3

بروشور کمپرسور اسکرو دیزلی

XA(S)136, -186, XAHS106, -146, -186, XATS116, -156, XAVS136 Dd

۶ تا ۱۱ متر مکعب بر دقیقه

معرفی کمپرسور اسکرو دیزلی

XAS 1800 JD8

موتور: جان دیر

معرفی کمپرسور اسکرو دیزلی

XAS 1150 Cd8

موتور: کاترپیلار

معرفی کمپرسور اسکرو دیزلی

XRVS 1000+ CD XRVS 1550+ CD

موتور: کاترپیلار

معرفی کمپرسور اسکرو دیزلی

مناسب حفاری چاه آب:

XRH 1000 Excel , XRH 1100 Excel , XRV 1200 Excel

معرفی کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو، مناسب حفاری

XRVS 1300 CD7 XRVS 1350 CD7

365 psi

XRXS 1240 CD7 XRXS 1275 CD7

435 psi

معرفی کمپرسور دیزلی، مناسب حفاری ژئوترمال، چاه آب و فنداسیون

DRILLAIR Y35 / X28 اطلس کوپکو

معرفی کمپرسور اسکرو دیزلی

XRYS 557 , XRYS 577 اطلس کوپکو

۳۵ بار

دانلود

معرفی کمپرسور اسکرو دیزلی

مدلهای XRV 946 و XAH 1066 اطلس کوپکو

دیتاشیت کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

G 132 – 125
سرعت ثابتاویل اینجکتهواخنکتک استیج

معرفی کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو

 The XAS BoX Range: XATS350, XAHS350, XAS400, XAHS400 PACE, XAVS450, XAHS450, XAVS500, XAHS500, XAVS600 PACE, XAHS700 PACE, XAXS600, XAVS650, XRHS650, XAHS750, XATS800, XAMS850, XRS606 PACE, XRHS650 PACE, XAHS850

دانلود

بروشور کمپرسور دیزلی

مدلهای XAS 405, XAS 495, XAMS 355, XAMS 295, XAMS 445, XAHS 285, XAHS 365

۱۵ تا ۳۰ متر مکعب بر دقیقه

۷ تا ۱۲ بار

بروشور کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو

مدل‌های XRS 396 – XRHS 366 – XRHS 506

دانلود

معرفی و بررسی XRS 396

بروشور کمپرسور دیزلی

XAS 96 Dd , XAS 96 DdG

موتور جان دیر، ۷ بار، ۵/۴ متر مکعب بر دقیقه

سرویس منوال کمپرسور دیزلی

XAS 96 JD

موتور جان دیر، ۷ بار، ۵/۴ متر مکعب بر دقیقه

دانلود

درایر سیلیکاژل – عامل خشک کننده اطلس کوپکو

درایر یا خشک کن CD

شرکت اطلس کوپکو شرکتی سوئدی فعال در حوزه ماشین‌آلات می باشد که در سال ۱۸۷۳ تاسیس گردیده و اکنون واحد اطلس کوپکو تکنیک آن در آنت‌ورپ بلژیک برقرار است. برای دسترسی به رنج گسترده‌ای از مدل‌های بررسی شده‌ی این برند و سایر برندها به جداول موجود در لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

لیست اول کمپرسورهای اسکروی بررسی شده

لیست دوم کمپرسورهای اسکروی بررسی شده

لیست سوم کمپرسورهای اسکروی بررسی شده

برای دسترسی به کتب راهنمای اینگرسولرند:
کمپرسور اینگرسولرند / دوسان
برای دسترسی به کتب راهنمای کمپرسور کایزر:
کمپرسور کایزر
همچنین مدنظر داشته باشید که شرکت جهان کمپرسور در حوزه کمپرسورهای اسکرو فعال بوده و برای کسب اطلاعات در مورد کمپرسورهای پیستونی می بایست با شرکت‌های همکار تماس حاصل فرمایید.

کتب راهنمای ماشین آلات حفاری اطلس کوپکو

کتاب راهنمای جامع تجهیزات دان د هول اطلس کوپکو

Secoroc Rock Drilling Tools

Product catalogue – DTH equipment

معرفی دریل واگن‌ هیدرولیک اطلس کوپکو

مدل‌های تاپ هامر D5 – D7 – D7 LF – D9

دانلود

معرفی دریل واگن‌ پنوماتیک اطلس کوپکو

مدل‌های دان د هول ROC L6 25 و ROC L6 30

دانلود دفترچه ۱

دانلود دفترچه ۲

معرفی چکش

SECOROC COP 44 GOLD

دانلود

معرفی چکش

SECOROC COP 54 GOLD

دانلود

ژنراتورهای اطلس کوپکو

بروشور ژنراتورهای QAS متحرک

QAS 14 QAS 20 QAS 30 QAS 40 QAS 60 QAS 80 QAS 100 QAS 125 QAS 150 QAS 200 QAS 250 QAS 325 QAS 400 QAS 500 QAS 630

دانلود