برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها، خرید، تامین قطعات و تعمیرات از طریق راه های تماس معرفی شده در صفحه ی تماس با ما با شرکت جهان کمپرسور ارتباط برقرار کنید.

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

مدل GA 45 ff
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

مدل GA 15
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

مدل GA 15 ff
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA 710
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA 30 VSD FF
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA 75 VSD
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA 50 VSD FF
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  ZT 22
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل ZR 50 VSD
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل ZR 315 VSD
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  GA 22
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  GA 132
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  GA 90
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  GA 11
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  +GA 30
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی کایزر

مدل SK 26
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درایر کایزر

مدل TE 91

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA 15
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA 18
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی کایزر

مدل های BS60 و BS50

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی کایزر

مدل AS44
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA15 VSD
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  GA11 VSD FF
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درایر اطلس کوپکو

مدل FD285

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درایر اطلس کوپکو

مدل FD245

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

درایر اطلس کوپکو

مدل FD 514

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل GA 37
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

مدل GA 55
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

کمپرسور برقی اطلس کوپکو

مدل  GA 26 VSD
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

مدل  ZT 132
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

مدل  ZT 1
معرفی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

مدل  ZT 30
معرفی

کمپرسور اویل فری اطلس کوپکو ۳۰ کیلوواتی کمپرسور اسکرو برقی اویل فری اطلس کوپکو

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کمپرسور اسکرو برقی اطلس کوپکو

مدل  GA 50 VSD
اوورهال کامل + قطعات اصلی
معرفی

کمپرسور اسکرو برقی اوورهال اطلس کوپکو - GA 50 VSD

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

برای مشاهده مدلهای موجود کمپرسور دیزلی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کمپرسور دیزلی