این صفحه به روز می شود. لیست قطعات یدکی یا Spare parts lists ماشین‌آلات کمپرسور کایزر و دوسان نیز بر روی همین صفحه قرار میگیرد. عنوان دستگاه مورد نظر خود را بر روی وبسایت جستجو کنید.

به موجب درخواست و نیاز همکاران و مشتریان عزیز مجدداً کاتالوگ‌ها و سرویس منوآل‌های کمپرسور کایزر بر روی سایت قرار میگیرد. صاحبان صنایع می بایست توجه داشته باشند که تامین قطعات کمپرسورهای کایزر بسیار دشوارتر از سایر برندهاست.

*هم اکنون کمپرسور کایزر در ایران نمایندگی ندارد*

در صورت نیاز به سرویس و یا اطلاع از دستگاه‌های موجود با شماره‌های شرکت تماس بگیرید.

آیکون دانلود پی دی اف

شرکت جهان کمپرسور
خدمات معتبر

معرفی شرکت کمپرسور کایزر

دانلود

کاتالوگ جامع معرفی کمپرسور اسکرو برقی کایزر

Free air delivery: 0.26 to 86 m3/min – Pressure 5.5 to 15 bar

مدل‌های SX3, SX4, SX6, SX8, SM9, SM12, SM15, SK22, SK25, ASK27, ASK32, ASK35, ASD32, ASD37, ASD47, ASD57, BSD62, BSD72, BSD81, CSD85, CSD105, CSD125, CSDX140, CSDX165, DSD142, DSD172, DSD202, DSD238, DSDX243, DSDX302, ESD352, ESD442, FSD471, FSD571, HSD651, HSD711, HSD761, HSD831, SXC3, SXC4, SXC6, SXC8, AIRCENTER3, AIRCENTER4 , AIRCENTER6, AIRCENTER8, AIRCENTER9, AIRCENTER12, AIRCENTER15, AIRCENTER22, AIRCENTER25, SX3T, SX4T, SX6T, SX8T, SM9T, SM12T, SM15T, SK22T, SK 25 T, ASK27T, ASK32T, ASK35T, ASD32-37-47-57T, BSD62-72-81T, CSD85-105-125T, CSDX140-165T, DSD142-172-202-238T

دانلود

معرفی و بررسی SK 26

سرویس منوآل کمپرسور اسکرو برقی BS50 و BS60

دانلود

نسخه OCR

لیست قطعات یدکی کمپرسور اسکرو برقی BS50 و BS60

دانلود

کاتالوگ کمپرسور اسکرو برقی

 و درایرهای تبریدی ABT 4 و ABT 8

کمپرسورهای فشار معمولی با هوادهی بسیار کم

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر

سری ESD

ظرفیت هوادهی هوای فشرده ۸۱۶ تا ۱۵۲۲ cfm

فشار عملیاتی ۸۰ تا ۲۱۷ psi

دانلود

 

سرویس منوآل کمپرسور اسکرو برقی SX3, SX4, SX6, SX8

کمپرسورهای فشار معمولی با هوادهی بسیار کم

دانلود

معرفی و بررسی SX 4

کاتالوگ معرفی کمپرسور اسکرو اویل فری کایزر (هوای خشک)
مدل‌های DSG 140-2 تا DSG 290-2

تا ۳۰ مترمکعب بر دقیقه – ۴، ۶، ۸ و ۱۰ بار

دانلود

* نسخه جامع‌تر این کاتالوگ نیز بر روی سایت قرار گرفت.

کاتالوگ معرفی کمپرسور اسکرو اویل فری کایزر (هوای خشک)
مدل‌های:

CSG-2, DSG-2, FSG-2 Series

تا ۵۱ مترمکعب بر دقیقه – تا ۱۰ بار

دانلود

معرفی و بررسی CSG 70-2 W

* این کاتالوگ جامع‌تر از کاتالوگ پیشین بوده و مدل‌های بیشتری از کمپرسور اویل فری کایزر را پوشش میدهد.

کمپرسور روتاری اسکرو کایزر
سری ASD – فشار ۵/۵ تا ۱۵ بار و دبی ۶/۳۹ تا ۰/۸۹ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

کمپرسور دیزلی کایزر
مدل‌های
M31 و M27

تا ۳/۱۵ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

بروشور کمپرسور پرتابل کایزر

مدل‌های

MOBILAIR M 220 / M 270

دانلود

بروشور کمپرسور پرتابل کایزر

مدل‌ M 26

Free air delivery 2.6 m³/min

دانلود

بروشور کمپرسور پرتابل کایزر

مدل‌ M 100

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی AS کایزر

اویل اینجکت

۵/۵ تا ۱۵ بار

۱/۸ تا ۴ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

کاتالوگ جامع کمپرسور پرتابل کایزر

MOBILAIR

۱/۲ تا ۳۴ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

دیتاشیت جامع کمپرسور پرتابل کایزر

MOBILAIR

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو برقی کایزر

سری HSD

دو کمپرسور در یک پکیج، با دبی هوادهی ۸ تا ۸۹ مترمکعب بر دقیقه و فشار اسمی ۸/۵ تا ۱۵ بار.

دانلود

معرفی و بررسی HSD 782

بروشور کمپرسورهای SXC کایزر، کمپرسورهایی کوچک مناسب صنایع دستی

زیر ۰/۸ مترمکعب بر دقیقه

تا ۱۵ بار

دانلود

چینش پیشنهادی کمپرسور کایزر برای تجهیزات سیستم هوای فشرده – دستیابی به بیشترین کارایی برای کمپرسور اسکرو برقی

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر- سری CSD(X)
به همراه سیگما پروفایل

فشار عملیاتی ۵/۵ تا ۱۵ بار و دبی هوای فشرده ۱/۱ تا ۱۷/۵ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر – مدل‌های BSD – CSD – CDSX T SFC
به همراه سیگما پروفایل

فشار عملیاتی ۵/۵ تا ۱۵ بار و دبی هوای فشرده ۰/۸۷ تا ۱۶/۱۰ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

* برخی مدل‌ها همچون CSDX 162 در کاتالوگ پیشین غایب هستند، از این رو هر دو فایل را بررسی کنید تا مدل موردنظر خود را بیابید.

کمپرسور اسکرو برقی کایزر مدل‌های ایرسنتر ۲۲ و ۲۵ – به همراه نسخه‌های سرعت متغیر

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر CS 120

لیست قطعات یدکی – دفترچه راهنما برای کمپرسور کایزر CS 120

دانلود

لیست قطعات یدکی و نصب (دیتاشیت نصب) کمپرسور اسکرو برقی کایزر

مدل‌های CSD 60 – CSD 75 – CSD 100S

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر مدل‌های

ASD – BSD and CSD Series

106 – 576 cfm

80 – 217 psig

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر مدل‌های

CSD / CSDX Series

With SIGMA PROFILE

1.05 – 16.95 مترمکعب بر دقیقه

5/5 – 15 بار

دانلود

سرویس منوال یا راهنمای نگهداری کمپرسور اسکرو برقی کایزر

سری FSD

دانلود

سرویس منوال یا راهنمای نگهداری کمپرسور اسکرو برقی کایزر

سری CSD

دانلود

سرویس منوال یا راهنمای نگهداری کمپرسور اسکرو برقی کایزر

سری BSD

دانلود

لیست قطعات یدکی کمپرسور اسکرو برقی کایزر – کمپرسور CS 75 و CS 90

Parts List

CS75 – CS 90

دانلود