به دلیل عدم علاقمندی شرکت “کمپرسور کایزر”، از بهترین تولیدکنندگان کمپرسور اسکرو، به حضور در بازار ایران و دشواری تامین قطعات محصولات آن، موقتاً این صفحه از دسترس خارج شده بود. لیکن به موجب درخواست و نیاز همکاران و مشتریان عزیز مجدداً کاتالوگ‌ها و سرویس منوآل‌های کمپرسور کایزر بر روی سایت قرار میگیرد. صاحبان صنایع می بایست توجه داشته باشند که تامین قطعات کمپرسورهای کایزر بسیار دشوارتر از سایر برندهاست.

*هم اکنون کمپرسور کایزر در ایران نمایندگی ندارد*

در صورت نیاز به سرویس و یا اطلاع از دستگاه‌های موجود با شماره‌های شرکت تماس بگیرید.

شرکت جهان کمپرسور
خدمات معتبر

معرفی شرکت کمپرسور کایزر

دانلود

کاتالوگ جامع معرفی کمپرسور اسکرو برقی کایزر

Free air delivery: 0.26 to 86 m3/min – Pressure 5.5 to 15 bar

مدل‌های SX3, SX4, SX6, SX8, SM9, SM12, SM15, SK22, SK25, ASK27, ASK32, ASK35, ASD32, ASD37, ASD47, ASD57, BSD62, BSD72, BSD81, CSD85, CSD105, CSD125, CSDX140, CSDX165, DSD142, DSD172, DSD202, DSD238, DSDX243, DSDX302, ESD352, ESD442, FSD471, FSD571, HSD651, HSD711, HSD761, HSD831, SXC3, SXC4, SXC6, SXC8, AIRCENTER3, AIRCENTER4 , AIRCENTER6, AIRCENTER8, AIRCENTER9, AIRCENTER12, AIRCENTER15, AIRCENTER22, AIRCENTER25, SX3T, SX4T, SX6T, SX8T, SM9T, SM12T, SM15T, SK22T, SK 25 T, ASK27T, ASK32T, ASK35T, ASD32-37-47-57T, BSD62-72-81T, CSD85-105-125T, CSDX140-165T, DSD142-172-202-238T

دانلود

معرفی و بررسی SK 26

سرویس منوآل کمپرسور اسکرو برقی BS50 و BS60

دانلود

نسخه OCR

کاتالوگ کمپرسور اسکرو برقی

 و درایرهای تبریدی ABT 4 و ABT 8

کمپرسورهای فشار معمولی با هوادهی بسیار کم

دانلود

سرویس منوآل کمپرسور اسکرو برقی SX3, SX4, SX6, SX8

کمپرسورهای فشار معمولی با هوادهی بسیار کم

دانلود

معرفی و بررسی SX 4

کاتالوگ معرفی کمپرسور اسکرو اویل فری کایزر (هوای خشک)
مدل‌های DSG 140-2 تا DSG 290-2

تا ۳۰ مترمکعب بر دقیقه – ۴، ۶، ۸ و ۱۰ بار

دانلود

* نسخه جامع‌تر این کاتالوگ نیز بر روی سایت قرار گرفت.

کاتالوگ معرفی کمپرسور اسکرو اویل فری کایزر (هوای خشک)
مدل‌های:

CSG-2, DSG-2, FSG-2 Series

تا ۵۱ مترمکعب بر دقیقه – تا ۱۰ بار

دانلود

معرفی و بررسی CSG 70-2 W

* این کاتالوگ جامع‌تر از کاتالوگ پیشین بوده و مدل‌های بیشتری از کمپرسور اویل فری کایزر را پوشش میدهد.

کمپرسور روتاری اسکرو کایزر
سری ASD – فشار ۵/۵ تا ۱۵ بار و دبی ۶/۳۹ تا ۰/۸۹ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

کمپرسورهای اسکرو دیزل کایزر
مدل‌های
M31 و M27

تا ۳/۱۵ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

کمپرسورهای اسکرو برقی AS کایزر

اویل اینجکت

۵/۵ تا ۱۵ بار

۱/۸ تا ۴ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

کاتالوگ جامع کمپرسور اسکرو دیزل کایزر

MOBILAIR

۱/۲ تا ۳۴ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

دیتاشیت جامع کمپرسور اسکرو دیزل کایزر

MOBILAIR

دانلود

بروشور کمپرسور اسکرو برقی کایزر

سری HSD

دو کمپرسور در یک پکیج، با دبی هوادهی ۸ تا ۸۹ مترمکعب بر دقیقه و فشار اسمی ۸/۵ تا ۱۵ بار.

دانلود

معرفی و بررسی HSD 782

بروشور کمپرسورهای SXC کایزر، کمپرسورهایی کوچک برای صنایع دستی

زیر ۰/۸ مترمکعب بر دقیقه

تا ۱۵ بار

دانلود

چینش پیشنهادی کمپرسور کایزر برای تجهیزات سیستم هوای فشرده – دستیابی به بیشترین کارایی برای کمپرسور اسکرو برقی

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر- سری CSD(X)
به همراه سیگما پروفایل

فشار عملیاتی ۵/۵ تا ۱۵ بار و دبی هوای فشرده ۱/۱ تا ۱۷/۵ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

کمپرسور اسکرو برقی کایزر – مدل‌های BSD – CSD – CDSX T SFC
به همراه سیگما پروفایل

فشار عملیاتی ۵/۵ تا ۱۵ بار و دبی هوای فشرده ۰/۸۷ تا ۱۶/۱۰ مترمکعب بر دقیقه

دانلود

* برخی مدل‌ها همچون CSDX 162 در کاتالوگ پیشین غایب هستند، از این رو هر دو فایل را بررسی کنید تا مدل موردنظر خود را بیابید.

کمپرسور اسکرو برقی کایزر مدل‌های ایرسنتر ۲۲ و ۲۵ – به همراه نسخه‌های سرعت متغیر

دانلود