کمپرسور کایزر

کمپرسور هوای فشرده اسکرو SX 4 کایزر – دبی پایین، فشار تا ۱۳ بار

کمپرسور کایزر از برندهای معتبر جهانی تولید کننده‌ی تجهیزات هوای فشرده است. این کمپانی آلمانی در سال ۱۹۱۹ تاسیس گردید. شرکت کایزر در قرن گذشته همواره به دنبال نوآوری و بهبود عملکرد کمپرسورهای هوا بوده است که مشهورترین اقدام آن برای این منظور،‌ طراحی و توسعه‌ی پروفایل سیگما است. پروفایل سیگما شکلی از ساختار روتورهای نامتقارن نر و ماده‌ی کمپرسور اسکرو است که با کلیرانس اندک روتور و جداره سیلندر تراکم، امکان هدررفت جریان هوای فشرده به صورت جریان برگشتی را بسیار کاهش داده است. کلیرانس در مکانیک به فاصله‌ی اندک میان قطعات متحرک و دیواره‌ی کنار آنها گفته می شود. در حقیقت کمپرسور کایزر با طراحی روتورهای پروفایل سیگمای خود انقلابی را استارت زد که بعدها تمامی برندهای تولیدکننده برای تولید کمپرسور اسکرو اویل فری به آن ملحق شدند. پروفایل سیگما بهره‌وری کمپرسور اسکرو را افزایش میدهد و در کمپرسور اویل فری نیز به موجب حذف روغن موجود در میان روتورها و کاهش بهره‌وری نیازمند بهره‌گیری از این طراحی هستیم. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت