Warning: simplexml_load_file(): /home2/jahancom/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/wpml-config.xml:1: parser error : Document is empty in /home2/jahancom/public_html/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 69

Warning: simplexml_load_file(): in /home2/jahancom/public_html/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 69

Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home2/jahancom/public_html/wp-content/plugins/polylang/modules/wpml/wpml-config.php on line 69
کمپرسور نساجی | جهان کمپرسور

مقایسه GA75-90 ،GA110-160 و GA 250

در تصویر اطلاعات فنی کمپرسورهای برقی اطلس کوپکو، مدل‌های GA75-90 ،GA110-160 و GA 250 آمده است؛ مختصر.
اطلاعات فنی کمپرسورهای GA75-90 ،GA110-160 و GA 250

نامگذاری کمپرسورهای اسکرو برقی اطلس کوپکو ساده است: G برقی است و A تک مرحله‌ای (دارای یک المنت هواساز)، R نیز دومرحله‌ای است، دارای دو المنت هواساز. عددی که مقابل این حروف (GA یا GR) می آید بیانگر توان خروجی موتور برقی کمپرسور است. بدین شکل، برای مثال GA 75 کمپرسور هوایی برقی است، دارای یک المنت هواساز، با توان ۷۵ کیلووات که با مراجعه به برگ اطلاعات فنی آن می توان مقادیر فشار عملیاتی و دبی هوای فشرده‌ی خروجی (FAD) آن را استخراج نمود: ۱۰ بار و ۱۲/۳ مترمکعب بر دقیقه. اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور GA 45

یکی دیگر از کمپرسورهای اسکرو برقی اطلس کوپکو را در مطلب زیر بررسی خواهیم کرد:

در اینجا GA 45

مشخصات کلی:

کمپرسور GA 45 برای استفاده در صنایع مختلفی، با توجه به فشار و ظرفیت هوادهی آن، مورد توجه می باشد که از میان آن‌ها می توان به کارخانجان ریسندگی، بافندگی، تولید لوازم خانگی و … اشاره داشت. اطلاعات بیشتر

معرفی، نقد و بررسی کمپرسور Sierra SM 250kW

در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای اینگرسول رند و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا Sierra SM 250kW

مشخصات کلی: اطلاعات بیشتر