تمام هوای موجود در اتمسفر مقداری بخار آب در خود دارد. زمانی که هوا فشرده شود غلظت آب داخل آن بالاتر می رود. برای پیشگیری از ایجاد مشکل در تجهیزات متصل به کمپرسور و خود کمپرسور، هوای فشرده می بایست مدیریت شود. در مطلب زیر از خشک کردن هوا با بهره‌گیری از فرافشرده‌سازی خواهیم گفت.

فرافشرده‌سازی چیست؟

فرا تراکم

فرافشرده‌سازی احتمالا آسانترین راه خشک کردن هوای فشرده¹ ² ³ است. در این روش ابتدا هوا به فشارهایی فراتر از فشار عملیاتی مورد نیاز فشرده می شود، این بدین معناست که غلظت بخار آب آن افزایش می یابد. پس از آن هوا خنک شده و آب آن جدا می شود؛ در نهایت هوا تا فشار عملیاتی مورد نظر منبسط شده و نقطه شبنم (PDP) پایینتری برقرار می گردد. منتهی این روش تنها برای دبی‌های بسیار پایین مناسب بوده و انرژی زیادی مصرف می کند.

guest
نظری ندارید؟
0 نظرات شما
بازخورد برخط
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
تماس با شرکت