کیفیت مناسب هوای فشرده برای مصرف‌کننده اهمیتی کلیدی دارد. در صورت تماس هوای حاوی آلودگی با محصول نهایی، هزینه‌های محصولات خراب فورا به شکل غیرقابل قبولی بالا رفته و ارزانترین راهکارها بسیار پرهزینه میشوند. انتخاب کیفیت هوای فشرده متناسب با قوانین کیفی کارخانه و حتی نیازمندی‌های آتی حائز اهمیت می باشد

چرا کیفیت هوای فشرده اهمیت دارد؟

ممکن است هوای فشرده حاوی مواد ناخواسته باشد، آب به شکل قطره یا بخار، روغن به صورت قطره یا ایروسول و گرد و خاک مثال‌های متداول آن هستند. این مواد ناخواسته، بسته به حوزه کاربرد هوای فشرده، ممکن است نتایج تولید را تخریب و حتی هزینه‌ها را بالا ببرند. هدف مدیریت هوا تولید هوای فشرد‌ه‌ با کیفیت موردنظر مصرف‌کننده می باشد. زمانی که نقش هوای فشرده در فرآیند شفاف و مشخص باشد، دستیابی به سیستمی که آن کیفیت را با بهترین هزینه و فایده ممکن تحویل دهد امری ساده خواهد بود. من‌جمله سوالاتی که در این هنگام مطرح خواهد بود میتوان به تماس یا عدم تماس هوای فشرده با محصول نهایی و یا امکان پذیرش غبار روغنی در محیط کار اشاره داشت. به رویکردی سیستمی برای انتخاب بهترین ابزار نیاز است.

فیلترها چطور کمک می کنند؟

فیلتر هوا را از ذرات آلاینده جدا میسازد. هر فیلتر ذراتی را جدا می سازد و به ذرات دیگری اجازه عبور می دهد، هیچ فیلتری بر تمامی ذرات کارساز نخواهد بود

آب و روغنی که در حالت ایروسول باشند مشابه با سایر ذرات رفتار نموده و میتوان آنها را نیز با فیلترهای تلفیقی جدا ساخت. این ایروسول‌های مایع در داخل فیلتر با قطرات بزرگتر ترکیب شده و با کمک جاذبه ته‌نشین می شوند؛ هرچند روغن مایع، به موجب غلظت بالا، منجر به افت فشار زیادی شده و در هوای فشرده نیز باقی می ماند. اگر خواهان جداسازی بخار روغن باشیم می بایست از فیلتری، با جاذبی متناسب با نیاز خود، بهره ببریم. این جاذب عموما کربن فعال خواهد بود.

هرگونه فیلتر ناگزیر منجر به افت فشاری خواهد شد که در سیستم هوای فشرده برابر با هدررفت انرژی است. فیلترهای بهتر دارای ساختار فشرده‌تر بوده و به افت فشار بیشتری میانجامند و ممکن است زودتر نیز بگیرند؛ در نتیجه در زمان استفاده از این فیلترها نیاز به جایگزینی مکرر و هزینه‌های نگهداری بیشتر می باشد.

در فرآیندهای بسیار حساس توصیه می شود که برای اطمینان از حذف تمامی ریسک‌های آلودگی از کمپرسورهای Class 0 استفاده شود

Call Now Buttonتماس با شرکت