تجهیزات پنوماتیک موجود در تاسیسات میزان فشار عملیاتی مورد نیاز را مشخص می کنند. تنها کمپرسور نیست که فشار عملیاتی درست را تبیین می کند، برای دستیابی به مقدار دقیق باید سیستم توزیع هوای فشرده، شیرآلات، درایرهای هوای کمپرسور، فیلترها و سایر نکات را نیز مدنظر قرار دهیم. تجهیزات مختلف موجود در یک سیستم احتمالا میزان فشار متفاوتی را طلب می کنند.

فشار کاری یک ابزار پنوماتیک را چگونه تعیین می کنیم؟

در حالت کلی، بالاترین فشار مورد نیاز فشار کلی تاسیسات را مشخص کرده و برای تطبیق سایر تجهیزات از شیرهای کاهنده‌ی فشار استفاده می شود. در موارد استثنائی این روش اقتصادی نخواهد بود (تفاوت فاحش نیاز فشار ابزارهای مختلف با بالاترین فشار مورد نیاز) و در نتیجه اختصاص یک کمپرسور مجزا می تواند راهکار مناسبی باشد. همچنین ضروری است که توجه داشته باشیم افت فشار با افزایش دبی جریان فورا افزایش می یابد. در صورتی که تغییراتی در مصرف را محتمل میدانیم، صرفه‌ی اقتصادی در آن است که تاسیسات متناسب با این اوضاع برگزیده شوند.

و اما دبی هوای فشرده! ظرفیت هوادهی مورد نیاز من چقدر است؟

متر مکعب بر دقیقه، لیتر بر ثانیه، سی اف ام . . . کلیک کنید.

فیلترهای عمومی و ویژه‌ی گرد و غبار در ابتدا افت فشار اندکی ایجاد می کنن اما با گذر زمان دچار گرفتگی شده و توصیه می شود در افت فشار مشخصی تعویض شوند. رگولاتوری (تنظیم و کنترل) دبی هوای فشرده‌ی کمپرسور نیز منجر به نوساناتی در فشار هوای کمپرسور شده و می بایست در زمان ارزیابی مدنظر قرار گیرد.

guest
نظری ندارید؟
0 نظرات شما
بازخورد برخط
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
تماس با شرکت