در ادامه بررسی‌ روغن‌های کمپرسور اسکرو، و پس از اندورانس و اکستند که به ترتیب برای کمپرسورهای تک‌مرحله‌ای G و تمامی کمپرسورهای اسکرو برقی روغن پاششی اطلس کوپکو بودند، به سراغ سومین روغن، روغن کمپرسور اولترای اطلس کوپکو میرویم. روغن اولترا پایه‌ای مشابه با اکستند سنتزی و متفاوت با اندورانس معدنی دارد. عمر مفید این روغن برای سرویس و تعویض ۴ هزار ساعت یا دو سال، هرکدام زودتر فرا برسد، بوده و در محدوده دمایی صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد و هوای محیطی مرطوب یا غبارآلود عملکردی ایده‌آل دارد. در صورتی که کمپرسور از سیستم‌های ریکاوری انرژی بهره می برد عمر مفید روغن تا نصف کاسته خواهد شد و تا ۲ هزار ساعت می بایست تعویض گردد.

این روغن‌های سنتزی نیز مانند روغن‌های روتو اکستند برای تمامی اعضای خانواده‌ی کمپرسورهای اسکرو برقی روغن پاششی اطلس کوپکو مناسب هستند (GA-GX-GN-GR).

برای دسترسی به بروشور معرفی روغن کمپرسور اسکروی ULTRA میتوانید بر روی همین نوشته کلیک کنید.

روغن کمپرسور اسکروی اولترا به رنگ قهوه ای روشن و شفاف است.

این روغن‌ها در پکیج‌های ۵، ۲۰، ۲۰۹ و ۱۰۰۰ لیتری عرضه می شوند که به ترتیب پلاستیکی، پلاستیکی، فلزی و در نهایت بشکه‌ی فلزی هستند.

تماس با شرکت