پی ال سی یا رگولاتور کمپرسور سری ZT اطلس کوپکو
رگولاتور الکترونیکی کمپرسور اسکرو برقی و اویل فری اطلس کوپکو

۱ : چراغ عملیات اتوماتیک

این چراغ نشاندهنده ی آن است که رگولاتور الکترونیکی در حال کنترل اتوماتیک کمپرسور اسکرو است: در این حالت بسته به مصرف هوا و محدودیت های برنامه ریزی شده ی رگولاتور، دستگاه زیر بار، خلاص، متوقف و یا در حال شروع مجدد می باشد.

۲ : چراغ وصل بودن برق

نشاندهنده ی اتصال دستگاه به برق می باشد.

۳ : چراغ هشدار عمومی

در صورتی که هشداری برای خاموش کردن کمپرسور وجود داشته باشد این چراغ روشن خواهد شد.

در صورتی که سنسوری از کار افتاده باشد، و همچنین پس از توقف های اضطراری، این چراغ چشمک خواهد زد.

۴:  صفحه نمایش

در این قسمت پیام های مربوط به وضعیت عملیاتی کمپرسور، نیاز به سرویس و یا اشکالات نمایش داده می شود. 

۵:  کلیدهای کاربردی

دکمه‌هایی برای کنترل و برنامه‌ریزی کمپرسور (ادامه را بخوانید)

۶:  کلیدهای بالا و پایین

دکمه‌‌هایی برای بالا و پایین کردن در گزینه های روی صفحه نمایش

۷:  کلید تبولاتور

دکمه‌ای برای ورود به بخش بعدی صفحه نمایش 

۸:  دکمه استارت

برای شروع به کار کمپرسور این دکمه را فشار دهید،  چراغ (1) روشن می شود که این به معنای عملیاتی شدن رگولاتور برقی است (در حال انجام اتوماتیک عملیات). چراغ هنگام آنلودینگ دستی خاموش می شود.

۹:  دکمه استاپ

دکمه‌ای برای متوقف کردن دستگاه. چراغ(1) خاموش می شود. کمپرسور به مدت ۳ ثانیه آنلود کار می کند و سپس خاموش می شود.

S2 دکمه استاپ اضطراری

این دکمه را برای توقف فوری کمپرسور در مواقع اضطرار استفاده کنید. پس از حل مشکل این دکمه را با بیرون کشیدن آن از حالت قفل خارج کنید.

S5 سوئیچ حالت کنترل

سوئیچ اصلی برای انتخاب حالت کنترل کمپرسور. (به بخش های بعدی رجوع شود)

انتخاب یک منو

برای تسهیل کنترل کمپرسور، برنامه‌هایی در رگولاتور الکترونیکی از قبل پیش‌بینی شده است. از کلیدهای شماره‌ی ۵ برای برنامه ریزی و کنترل وضعیت کمپرسور استفاده کنید. راهنمای جامع رگولاتور نیز به تشریح کامل تمام کارکردهای رگولاتور را آورده است.

کلیدهای کاربردی

کارکرد این کلیدها بسته به منویی که بر روی صفحه نمایش مشاهده می شود تغییر می کند. کارکرد دقیق هرکدام از این کلیدها بالای آن بر روی صفحه نمایش دیده خواهد شد. متداول‌ترین کارکردها عبارتند از:

Add

اضافه کردن دستورهای استارت/استاپ کمپرسور (روز/ساعت)

Cancel

لغو تنظیمات برنامه ریزی شده در هنگام برنامه ریزی پارامترها

Delete

پاک کردن دستورات استارت/استاپ کمپرسور

Limits

نمایش محدودیت های یک تنظیمات قابل برنامه ریزی

List

لیست کردن دستورات استارت/استاپ برنامه ریزی شده (روز/ساعت)

Load

لود دستی کمپرسور

Main Screen

بازگشت به صفحه نمایش اصلی

Menu

در صورت استفاده از این گزینه در زمانی که در صفحه اصلی هستید، وارد منوی اصلی می شود که امکان دسترسی به منوهای بعدی را خواهید داشت

در صورت استفاده از این گزینه در زمانی که در منوهای بعدی هستید، به منوی اصلی بازمیگردید.

Modify

ایجاد تغییر در تنظیمات قابل تغییر

Show more

یک نگاه اجمالی به وضعیت کمپرسور اسکرو

Program

برنامه ریزی تنظیمات تغییریافته

Reset

بازگشت یک تایمر یا یک پیام به حالت اولیه

Return

بازگشت به یک گزینه‌ یا منو که پیشتر نمایش داده شده

Select

انتخاب یک منو یا مطالعه‌ی بیشتر در مورد یک انتخاب نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش

Unload

آنلود دستی کمپرسور

کلید‌های سوئیچ امکان انتخاب چهار حالت کنترلی را به اپراتور می دهد که به شرح زیرند:

۱۰ 

کمپرسور اسکرو خاموش

۱۱ 

حالت کنترل محلی (حالت کنترل از راه دور غیرفعال شده است). در این حالت کمپرسور تنها از طریق دکمه‌های روی پانل کنترل قابل کنترل است.

می توان کمپرسور را با بهره‌گیری از قابلیت تایمر (Timer) خاموش و روشن کرد (در صورتی که از قبل فعال شده باشد)

۱۲ 

حالت کنترل از راه دور ۱ (حالت کنترل محلی غیرفعال شده است). در این حالت کمپرسور تنها از طریق یک کنترلر ES100 یا سوئیچ های خارجی خاموش و روشن می شود. 

شروع به کار و توقف کمپرسور از طریق قابلیت تایمر (Timer) همچنان وجود دارد (در صورتی که از قبل فعال شده باشد)

دکمه استاپ اضطراری همچنان قابل استفاده می باشد.

۱۳ 

حالت کنترل از راه دور ۲. در این حالت کمپرسور از طریق کنترلری از دسته ی ES و یا با کامپیوتر قابل کنترل می باشد. با اطلس کوپکو تماس بگیرید.

تماس با شرکت