یک روش متداول برای توصیف و تحلیل سرمایه گذاری بر روی یک محصول، ماده یا یک سرویس خاص در تحلیل سیستماتیک، بهره‌گیری از تحلیل چرخه ی عمر هزینه ها است. در این تحلیل تمامی مراحل عمر مصرف محصول یا خدمت، مورد بررسی قرار میگیرد. این شامل همه چیز از مواد خام تا بازیافت زباله های نهایی می شود.

هزینه‌ی چرخه‌ی عمر چیست؟

تحلیل چرخه ی عمر هزینه معمولا به عنوان ابزاری برای مقایسه بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری، به خصوص برای محصولات یا سیستم های دارای عملکرد مشترک، محسوب میشود. نتیجه ی چرخه ی عمر هزینه میتواند یک راهنما در فرآیندهای خاص یا تولید محصولی خاص باشد. همچنین شرکت ها میتوانند از آن برای برقراری ارتباط با ارایه دهنده ها و مشتری ها، قراردادهای فرعی یا توصیف ویژگی های سیستم، استفاده کنند.

نتایج حاصل از تحلیل هزینه‌ی چرخه‌ی عمر میتواند مبنایی برای تصمیم گیری باشد تا تاثیرات تولید محصول یا سرویس بر محیط زیست را به حداقل برسانیم. با این حال، تحلیل هزینه‌ی چرخه‌ی عمر پاسخی به سوالات احتمالی نمیدهد، به همین دلیل است که جنبه‌های دیگر تکنولوژی و مواد اولیه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه هزینه‌ی چرخه‌ی عمر کمپرسور را حساب کنیم؟

هزینه کمپرسور در طول عمر مفید

امروزه محاسبات هزینه‌ی چرخه ی عمر هرچه بیشتر و بیشتر به عنوان یک ابزار برای ارزیابی بین گزینه‌های سرمایه‌گذاری استفاده میشود. در این بررسی هزینه های تولید این محصول در یک بازه ی زمانی خاص محاسبه میشود و شامل هزینه های سرمایه، عملیات، خدمات تعمیر و نگه داری است.

محاسبه ی هزینه‌ی چرخه ی عمر معمولا بر اساس تجهیزات برنامه‌ریزی شده و یا تجهیزات موجود انجام میشود. این به عنوان پایه‌ای برای تعیین الزامات برای تجهیزات جدید استفاده میشود. البته این نکته را باید مدنظر داشته باشید که این تحلیل فقط یه تخمین از هزینه های آینده است و چون بر اساس دانش کنونی از شرایط برای تجهیزات است، دارای محدودیت میباشد و لازم است که در ارزیابی تغییرات قیمت ها را نیز لحاظ کنیم. در محاسبات هزینه های نرم مانند ایمنی تولید و هزینه های جانبی نیز مدنظر قرار گرفته شود.

محاسبه ی هزینه‌ی چرخه ی عمر نیازمند دانش و تجربه در نصب و راه اندازی کمپرسور، است. در حالت ایده آل، این موضوع باید مشتری و فروشنده را بهم وصل کند. مسایل کلیدی شامل گزینه های دیگر سرمایه‌گذاری و چگونگی اثرگذاری آن بر عواملی مانند کیفیت تولید، امنیت تولید، هزینه های جانبی سرمایه گذارای، ماشین آلات تولید و تعمیر و نگه داری آنان و سیستم توزیع هوای فشرده، تاثیرات محیط زیستی، کیفیت محصول نهایی (هوای فشرده) و ریسک های ناشی از خرابی کمپرسور و هوای فشرده‌ی خروجی معیوب، باید مورد بررسی قرار گیرد.

در این بین نباید درآمد چرخه ی عمر را فراموش کنیم.

این چرخه به ما نشان میدهد چگونه میتوان انرژی را بازیابی کرد و از تولید محصولات معیوب پیشگیری نمود. زمانی که هزینه های سرویس و نگهداری را ارزیابی میکنیم، باید شرایط مورد انتظار از تجهیزات در آخر دوره را نیز مورد توجه قرار دهیم، اینکه کاملا از این دستگاه ها میخوایم استفاده کنیم و در آخر دوره دستگاه جدید بخریم، یا میخوایم دستگاه به خوبی روز اولش باقی بماند و غیره. علاوه بر این، مدل محاسبه باید با توجه به نوع کمپرسور درگیر عوض شود.

تماس با شرکت