سیکل کاری عددی است میان صفر و یک (صفر تا صد درصد) که نمایانگر میزان کار کمپرسور باد صنعتی در یک دوره ی زمانی مشخص می باشد.
برای مثال سیکل کاری ۳۰ درصد به این مفهوم است که کمپرسور برای ۳۰ درصد زمان کار کرده و ۷۰ درصد زمان باقیمانده را می بایست خنک کند.

برای کمپرسورهای گرید حرفه ای و بالاخص کمپرسور هوای فشرده اسکرو، فاکتور سیکل کار اهمیت ندارد. این کمپرسورها امکان فعالیت ۲۴ ساعته برای سال ها (مگر برای اقدامات تعمیر و نگهداری) را دارا هستند. در این مورد سیکل کاری کمپرسور ۱۰۰ درصد می باشد.

سیکل کاری کمتر از صددرصد

برای مثال هنگامی که سیکل کاری ماکسیمم یک کمپرسور ۵۰ درصد باشد، این دستگاه باید در ۵۰درصد زمان متوقف باشد، در غیر اینصورت حرارت آن بالا رفته و دچار مشکل می شود.

بسیاری از کمپرسورهای تک مرحله ای دارای سیکل کاری ۵۰ درصد می باشند. اما حتما در هنگام خرید باید سیکل کاری را جویا شد.. فرض کنید خودرویی خریده اید که هر ۱۵ دقیقه می بایست کناری توقف نموده و صبر کنید تا خنک شود تا ساعتی دیگر رانندگی کنید.

تهیه کمپرسور باد صنعتی

اگر قصد خرید چنین کمپرسوری داشته باشید می بایست over-size تهیه کنید، برای مصرفی بالاتر از میانگین مصرفی خود اقدام به خرید دستگاه کنید، تا کمپرسور مخزن را پر کرده و سپس توقف کند تا خنک شود، در حالی که شما همچنان می توانید از هوای ذخیره شده در مخزن هوای فشرده بهره بگیرید. به امید آن که پیش از پایان هوای فشرده ی ذخیره شده به اندازه ی کافی خنک شده باشد (وجود مخزن برای تمامی کمپرسورها ضروری است اما این مطلب به موجب مطالب دیگری چون لود/آنلود بودن دستگاه، فشار نیامدن به تابلو برق و … می باشد).

نکته مهم

البته سیکل کاری صد درصد یا برابر با یک نیز به نشانه‌ی آن نیست که شما می بایست دائم کمپرسور خود را زیر بار نگه دارید. کمپرسور اسکرو «امکان زیر بار ماندن مداوم» را دارد، اما عمر مفید آن به شدت کاسته میشود. این بدان معناست که به هر حال تهیه‌ی کمپرسوری با ۱۵ تا ۲۰ درصد دبی هوادهی هوای فشرده بیشتر از سطح مورد نیاز شما و نیز تهیه مخزن یا تانک هوای فشرده از اقدامات کلیدی در هنگام تهیه کمپرسور هواست.

 

منبع

guest
نظری ندارید؟
0 نظرات شما
بازخورد برخط
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
تماس با شرکت