کمپرسور شروع به کار نمی کند

دکمه ی استارت را فشار میدهید اما هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. یا مشکلی الکتریکی است و یا کمپرسور دچار اشکال ایمنی شده است.

منبع تامین انرژی کمپرسور باد را چک کنید. به دنبال ارورها بر روی صفحه ی نمایش ، در صورت وجود، باشید. رله‌ی اوورلود را چک و ریست کنید. در صورتی که کمپرسور تازه نصب و راه اندازی شده است توالی فازها را چک کنید.

کمپرسور باد صنعتی در دماهای بالا خاموش می کند

در صورتی که کمپرسور باد شما در دماهای بالا از کار میافتد، اشکال محتملا یکی از موارد زیر می باشد:

 • دمای محیطی بسیار بالا و یا عدم وجود تهویه مناسب
 • سطح روغن بسیار کم
 • نوع روغن اشتباه
 • خنک کننده روغن کثیف
 • عملکرد نامناسب شیر ترمواستاتیک
 • گرفتگی در مسیر روغن

کمپرسور کار می کند ولی زیر بار نمیرود

کمپرسور هوای فشرده اسکرو می توانند زیر بار و در حال پمپاژ هوا باشد و یا نباشد، درجا و آنلود کار کند. شیر ورودی (لودینگ) متناسب با میزان هوای مورد نیاز باز و بسته می شود. شیر ورودی با یک شیر سولنوییدی که هوای کنترل را برای شیر ورودی تامین می کنند کنترل می شود.

 • جریان الکتریسیته‌ی شیر سولنوییدی را چک کنید.
 • سیم‌پیچ شیر سولنوییدی و عملکرد شیر سولنوییدی را چک کنید.
 • عملکرد شیر ورودی را بررسی کنید.

ظرفیت کم / فشار ناکافی

ابتدا چک کنید در جایی نشتی هوا و یا تقاضای زیادتر از حد برای هوا نباشد.

در صورتی که ظرفیت کمپرسور باد صنعتی واقعا بسیار کم می باشد موارد ذیل را بررسی کنید:

 • آیا شیر ورودی کاملا باز می شود؟
 • اختلاف فشار بالای سپراتور روغن کمپرسور اسکرو را چک کنید؛ در صورت نیاز سپراتور را تعویض کنید.
 • چک کنید فیلتر ورودی تمیز باشد.
 • فیلترهای هوای فشرده را چک نموده و تعویض کنید (در صورت وجود).

شیر ایمنی تخلیه می کند / فشار بسیار بالا

کمپرسور آنلود نمی کند (از زیر بار خارج نمی شود). سوییچ فشار را چک کنید که به طور صحیح تنظیم شده باشد و کار کند. شیر ورودی و سولنویید لودینگ را چک کنید تا مطمئن شوید که درست کار می کنند.

در صورتی که شیر ایمنی قبل از سپراتور روغن نصب شده است، اختلاف فشار سپراتور را چک کنید.

روغن در هوای فشرده

کیفیت هوای فشرده

وجود روغن در هوای فشرده می تواند علل متفاوتی داشته باشد:

 • سپراتور روغن کهنه و اشباع شده است.
 • مسیر اسکونج گرفته است.
 • دمای کار کمپرسور بالا رفته است.
 • سطح روغن بیش از اندازه است.
 • نوع روغن استفاده شده نامناسب است.
 • شیر مینیمم فشار کار نمی کند.

آب در هوای فشرده

آب یک محصول جانبی طبیعی فشرده‌سازی هواست. همیشه در هوای فشرده آب وجود خواهد داشت، مگر آن را جدا کنیم.

چک کنید تله‌ی چگالش (condensate trap) به درستی کار کند. می بایست هر چند دقیقه مقداری آب خروجی داشته باشیم. در صورتی که مجرای آب دستی را باز کنید باید فقط مقدار اندکی آب خارج شود.

رله‌ی اضافه‌بار کمپرسور هوای فشرده اسکرو کار نمی کند

میزان جریان گرفته شده را با گیره سنجش جریان بررسی کنید.

در صورتی که موتور جریان مازاد میگیرد:

 • سعی کنید کمپرسور باد را جابجا کنید؛ باید امکان چرخاندن آن وجود داشته باشد، به آرامی و بدون هیچ “سکسکه ای” بچرخد. (‌از کاملا خاموش بودن کمپرسور مطمئن باشید)
 • از ایزوله بودن سیم‌پیچ های کمپرسور یقین حاصل کنید. موتور می بایست در mage-ohms باشد (برای این منظور به یک اهم‌متر ولتاژ بالا یا تستر ایزوله نیاز دارید)
 • ولتاژ را در زمان فعالیت کمپرسور باد صنعتی چک کنید. در صورتی که ولتاژ در زمان شروع به کار / یا ادامه ی کار کمپرسور افت شدیدی دارد، مشکل اتصال در نقطه ای دارید. تمامی رله ها، فیوزها، و اتصالات الکتریکی را چک کنید.
 • برقراری تمامی فازها را چک کنید.

در صورتی که موتور جریان نرمال خود را می کشد ولی همچنان دچار اضافه بار می شوید، رله‌ی اوورلود را با یک رله‌ی نو جایگزین کنید (رله ها در صورتی که کهنه شوند گاه زیادی حساس می شوند)

 

برای دریافت خدمات حرفه ای در رابطه با کمپرسور باد صنعتی با شماره های شرکت جهان کمپرسور تماس حاصل کنید: تماس با ما

تماس با شرکت