کمپرسور نیز همانند سایز تجهیزات نیازمند نوعی نگهداری است. با وجود این، هزینه‌های نگهداری کمپرسور به نسبت سایر هزینه‌ها کمتر بوده و میتوان آن را با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی دقیق کاست. عملیات تعمیر و نگهداری مورد انتخاب می بایست با توجه به سطح عملکرد و قابلیت اتکای اجزای سیستم تعیین گردد.

نگهداری

غفلت از نگهداری کمپرسور، دستگاهی که با هزینه‌های اندک و نگهداری منظم عمر مفیدی بسیار طولانی دارد، صدماتی جبران ناپذیر به دستگاه و سیستم هوای فشرده وارد میکند.

“نگهداری” کوچکترین جزء هزینه‌های مالکیت و بکارگیری کمپرسور می باشد. میزان این هزینه به چگونگی برنامه‌ریزی کلی خط هوای فشرده‌ی مجموعه، انتخاب کمپرسور و تجهیزات مکمل آن بستگی دارد. هزینه‌ها را می توان با مانیتورینگ کمپرسورخانه و خط انتقال و مصرف آن بهینه کرد. هزینه نگهداری سالیانه معمولا بین ۵ تا ۱۰ درصد سرمایه اولیه خرید دستگاه می باشد. بودجه نهایی نگهداری کمپرسور تحت تاثیر عوامل زیر تعیین می گردد:

  • نوع کمپرسور
  • تجهیزات مکمل (درایرها، فیلترها، تجهیزات کنترل و تنظیم)
  • سیکل عملیاتی لود/آنلود
  • وضعیت محیطی کمپرسورخانه
  • برنامه ریزی نگهداری
  • سطح ایمنی انتخابی
  • ریکاوری انرژي/سیستم خنک‌کننده
  • درجه بکارگیری
  • کیفیت مدیریت

برنامه ریزی نگهداری کمپرسور

برنامه‌ریزی مناسب نگهداری کمپرسور امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و افزایش طول عمر کمپرسور و تجهیزات مکمل آن را فرآهم می آورد؛ همچنین هزینه‌های تعمیرات اشکالات کوچک کاهش یافته و مدت زمان ازکارافتادگی دستگاه و به تبع آن خواب خط تولید کمتر خواهد شد.

در کمپرسورهای جدیدتر بکارگیری بیشتر دانش الکترونیک، امکان مدیریت بهتر ابزارها را ایجاد کرده است. این به معنای آن است که قطعات کمپرسور به میزان بهینه مورد استفاده قرار میگرند و تنها در صورت نیاز به سراغ جایگزینی آنها خواهیم رفت. با بهره‌گیری از خدمات پس از فروش، مشاوره کارشناسان و قطعات اصلی میتوان استاندارد عملیاتی و تکنیکی بالایی را در طول عمر دستگاه برقرار نموده و همچنین در صورت نیاز تغییرات احتمالی که در تجربیات جدیدتر شناخته شده را بر روی کمپرسور اعمال کرد.

در حقیقت توصیه ما آن است که کمپرسور را ارزان نخرید. بهترین کمپرسور را تهیه کنید؛ در ادامه کار با آن فرصت‌های فراوانی برای کاهش هزینه خواهید داشت.

به قول انگلیسی ها، ما آنقدر ثروتمند نیستیم که جنس ارزان بخریم!

تجهیزات مکمل کمپرسور

افزودن اجزا و تجهیزات متعدد کمکی به سیستم هوای فشرده کاری دشوار نیست؛ برای مثال می توان کیفیت هوا و یا سیستم مانیتورینگ آن را ارتقا داد. با وجود این، تجهیزات کمکی نیز نیازمند نگهداری و سرویس بوده و هزینه‌های نگهداری را برای مجموعه شما بالاتر خواهد برد. (به عنوان مثال می توان به تعویض فیلتر، تعویض عامل خشک کننده، تطبیق عضو جدید با سایر تجهیزات و آموزش کارکنان اشاره کرد)
تمامی این هزینه می بایست در هنگام سرمایه‌گذاری برای خرید یک دستگاه کمپرسور جدید و شکل‌دهی خط تولید هوای فشرده مدنظر قرار گیرند.

منبع انگلیسی

guest
نظری ندارید؟
0 نظرات شما
بازخورد برخط
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
تماس با شرکت