مقدار عددی هوای فشرده‌ی موردنیاز با تعیین تک تک مصارف هوا قابل اندازه‌گیری خواهد بود. این مقدار با جمع مصارف ابزارآلات، ماشین‌آلات و فرآیندهای متصل به سیستم و تخمین ضریب بکارگیری هرکدام از آنها (بر اساس تجربه) به دست می آید. علاوه بر این‌ها، نشت، گرفتگی و تغییرات آتی در نیازمندی‌های هوای فشرده نیز باید مدنظر قرار گیرند.

هوای فشرده‌ی مورد نیاز را چگونه محاسبه میکنیم؟

راه آسان تخمین نیازمندی‌های فعلی و آتی هوای فشرده، تجمیع نیاز هوا و ضریب بکارگیری تجهیزات متصل به سیستم توزیع می باشد. این نوع محاسبه نیازمند لیستی از دستگاه‌ها و اطلاعات مصرف هوای آنها و نیز ضریب بکارگیری آنهاست. در صورتی که اطلاعاتی از مصرف هوای فشرده‌ی دستگاه و یا ضریب بکارگیری آن موجود نباشد می توان از مقادیر استاندارد موجود در لیست‌ها استفاده نمود. تخمین ضریب بکارگیری ابزارها ممکن است دشوار باشد، از این رو مقادیر محاسبه شده می بایست با مقادیر اندازی‌گیری شده‌ی مصرف در کاربری‌های مشابه مقایسه گردد. برای مثال، مصرف‌کنندگان بزرگ هوای فشرده مانند خردکننده‌ها و تجهیزات سندبلاست مکررا و برای مدت زمان طولانی (۳تا۱۰ دقیقه) در عملیات مداوم به کار گرفته می شوند، این در حالیست که نرخ بکارگیری کلی آنها کم خواهد بود. چنین عملیاتی را نمیتوان به طور حقیقی عملیاتی مقطعی دانست. همچنین ضروری است تعداد ماشین‌آلاتی که همزمان به کار گرفته می شوند نیز مدنظر قرار گیرد تا مصرف هوای فشرده‌ی نهایی به دست آید.

ظرفیت هوادهی کمپرسور از طریق تجمیع مقادیر اسمی نیازمندی تجهیزات تعیین می گردد. نرخ دبی آزاد (FAD) کمپرسور می بایست این نرخ مصرف را پوشش دهد. میزان ظرفیت رزرو هوادهی موردنیاز نیز از طریق محاسبه هزینه‌ی زیان تولید از دست رفته‌ای که ناشی از از کار افتادگی یک کمپرسور باشد تعیین می شود (صرفه‌ی ظرفیت رزرو هوای فشرده). تعداد کمپرسورها و ابعاد آنها با درنظر گرفتن میزان انعطاف‌پذیری، سیستم کنترل و بهره‌وری انرژی محاسبه می شود.

هوای فشرده‌ی مورد نیاز را چگونه اندازه میگیریم؟

پیاده‌سازی آنالیز میتواند فاکتورهای کلیدی مربوط به نیازمندی‌های هوای فشرده‌ی سیستم را فرآهم آورده و پایه‌ای برای مقدار بهینه‌ی هوای فشرده‌ی تولیدی باشد. عموم کارخانجات صنعتی در حال تحول دائمی هستند و این بدان معناست که نیازهای هوای فشرده‌ی آنها مرتب در حال تغییر است. از این رو می بایست تولید هوای فشرده بر اساس وضعیت فعلی و با لحاظ حاشیه‌ای برای توسعه‌ی احتمالی صورت پذیرد.

پیاده‌سازی آنالیز فوق مستلزم اندازه‌گیری داده‌های عملیاتی، احتمالا توأم با زیر نظر گرفتن تجهیزات هوای فشرده برای مدتی معین، می باشد. این برنامه حداقل برای یک هفته‌ی عملیاتی ادامه خواهد داشت و زمان آن به طور دقیق انتخاب خواهد شد تا اطلاعات حاصل مرتبط و مناسب باشد.

 

منبع

guest
نظری ندارید؟
1 نظر دست اول شما
بازخورد برخط
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
تماس با شرکت