در مجموعه پست های پیش رو، مورد به مورد به بررسی کمپرسورهای دوسان (اینگرسول رند) و برندهای معتبر دیگر میپردازیم؛ نقد، بیان مزایا یا معایب (در صورت وجود مورد برجسته)، بیان ویژگی های کلی و کاربردهای آنها در صنایع از جمله نکاتی خواهد بود که در این مباحث خواهد آمد.

در اینجا MH55

مشخصات کلی:

تصویری از کمپرسور MH 55 و داخل آن
کمپرسور MH 55 اینگرسول رند

کمپرسورهای SSR لاین کمپرسورهای برقی اینگرسول رند می باشند. این لاین خود زیرمجموعه‌های مختلفی دارد که سری کمپرسورهای M من‌جمله‌ی آن‌ها می باشد. در جدول زیر مدل‌های مختلف این کمپرسورها را مشاهده می کنید:

جدول مشخصات تمامی مدل‌های ML و MH و MU، این مدل‌های از ۷/۵ تا ۱۳ بار فشار عملیاتی و ۶/۵ تا ۱۳ مترمکعب بر دقیقه ظرفیت هوادهی دارند.
دیتاشیت کمپرسورهای ML ،‌MU و MH برقی اینگرسول رند

فشار عملیاتی کمپرسورهای اسکروی MU, MH, MM, ML  به ترتیب ۷/۵، ۸/۵، ۱۰ و ۱۳ بار فشار عملیاتی بوده و عددی که پس از این حروف لاتین آمده نمایانگر توان اسمی موتور آنهاست.

برای مثال مدل MH 55 این کمپرسور از کمپرسورهای اسکرو و برقی اینگرسول رند بوده، ۱۰ بار فشار عملیاتی دارد و ۵۵ کیلووات توان اسمی موتور آن می باشد. این کمپرسورها برای فشار ۱۰ بار ۱۰/۲ مترمکعب بر دقیقه معادل ۳۶۰ cfm ظرفیت هوادهی دارند.

نمای کلی و ابعاد و اجزای این کمپرسور در شکل زیر قابل مشاهده می باشد:

در تصویر ابعاد این کمپرسورها آمده است.
ابعاد کمپرسورهای هواخنک MH اینگرسول رند

* بروشور این لاین کمپرسورهای دوسان/اینگرسول رند تا ساعاتی دیگر بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

** شرکت دوسان کره جنوبی در سال ۲۰۰۷ سه واحد از زیرمجموعه‌های شرکت اینگرسول رند، من جمله بخش های تولید تجهیزات راهسازی مانند با‌ب‌کت، را از این شرکت خرید و اکنون کمپرسورهای این شرکت تحت نام دوسان تولید می شوند، شرکت دوسان کره جنوبی در سال های پس از آن خدمات‌دهی به کمپرسورهای اینگرسول رند را ادامه داده و در بسیاری از موارد کمپرسورها را با نام های اینگرسول رند معرفی می کنند.

تصویری از عقد قرارداد میان شرکت‌های دوسان و اینگرسول رند برای انتقال مالکیت باب کت
عقد قرارداد میان دوسان و اینگرسول رند و انتقال مالکیت واحد تولیدی باب کت
Call Now Buttonتماس با شرکت