کمپرسور ۳۰ کیلوواتی اویل فری اطلس کوپکو

کمپرسور اسکرو اویل فری ZT 1

در مطلب زیر مشابه با سایر مطالبی که پیشتر در آنها به بررسی کمپرسور هوای اسکرو پرداختیم یکی از مدل‌های قدیمی کمپرسورهای اویل فری اطلس کوپکو را بررسی میکنیم، این مدل ZT 1 می باشد. برای مشاهده سایر بررسی‌ها که مشتمل بر کمپرسورهای هوای اسکروی برندهای اطلس کوپکو، اینگرسولرند و کایزر هستند به آرشیو مطالب و یا لیست‌های کمپرسور اسکروی بررسی شده مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت