معرفی، نقد و بررسی کمپرسور ZT 1

در مطلب زیر مشابه با سایر مطالبی که پیشتر در آنها به بررسی کمپرسورهای هوای اسکرو پرداختیم یکی از مدل‌های قدیمی کمپرسورهای اویل فری اطلس کوپکو را بررسی میکنیم، این مدل ZT 1 می باشد. برای مشاهده سایر بررسی‌ها که مشتمل بر کمپرسورهای هوای اسکروی برندهای اطلس کوپکو، اینگرسول رند و کایزر هستند به آرشیو مطالب و یا لیست‌های یک و دو مراجعه فرمایید. اطلاعات بیشتر

لیست کمپرسورهای بررسی شده

جدولی در ادامه خواهد آمد که شامل مدل‌های معرفی و بررسی شده بر روی سایت می باشد. در این جدول مشخصات این مدل‌ها من جمله شرکت سازنده، نوع موتور، فشار عملیاتی و ظرفیت هوادهی هوای فشرده‌ی آنها یا FAD آمده است؛ همچنین در بخش توضیحات اویل فری (کمپرسور هوای خشک و بدون روغن) یا اویل اینجکت (کمپرسور روغن پاششی) بودن این کمپرسورها مطرح گردیده و با کلیک بر روی عنوان مدل میتوانید به صفحه‌ی بررسی دقیقتر آنها دسترسی داشته باشید. اطلاعات بیشتر