کمپرسور ۳۰ کیلوواتی اویل فری اطلس کوپکو

کمپرسور اسکرو اویل فری ZT 1

در مطلب زیر مشابه با سایر مطالبی که پیشتر در آنها به بررسی کمپرسور هوای اسکرو پرداختیم یکی از مدل‌های قدیمی کمپرسورهای اویل فری اطلس کوپکو را بررسی میکنیم، این مدل ZT 1 می باشد. برای مشاهده سایر بررسی‌ها که مشتمل بر کمپرسورهای هوای اسکروی برندهای اطلس کوپکو، اینگرسولرند و کایزر هستند به آرشیو مطالب و یا لیست‌های کمپرسور اسکروی بررسی شده مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر

کمپرسور اسکرو برقی و کمپرسور دیزلی بررسی شده

لیست کمپرسورهای بررسی شده (ب)

ادامه‌ی لیست کمپرسور باد صنعتی بررسی شده، ۴۰ مدل دیگر به شرح زیر بوده‌اند. قریب به اتفاق کمپرسورهای بررسی شده، کمپرسور اسکرو هستند.

ادامه از پست قبل

۴۰ کمپرسور باد صنعتی دوم

کمپرسور اسکرو برقی و کمپرسور دیزلی بررسی شده

لیست کمپرسورهای بررسی شده

جدول زیر شامل مدل‌های کمپرسور باد صنعتی بررسی شده بر روی سایت است. در این جدول مشخصات این مدل‌ها: شرکت سازنده، نوع موتور، فشار عملیاتی و ظرفیت هوادهی هوای فشرده‌ی آنها یا FAD آمده است. با کلیک بر روی عنوان مدل میتوانید به صفحه‌ی بررسی دقیقتر آنها دسترسی داشته باشید. عموم کمپرسورهای بررسی شده، کمپرسور اسکرو هستند. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت