در مطلب زیر مشابه با سایر مطالبی که پیشتر در آنها به بررسی کمپرسور هوای اسکرو پرداختیم یکی از مدل‌های قدیمی کمپرسورهای اویل فری اطلس کوپکو را بررسی میکنیم، این مدل ZT 1 می باشد. برای مشاهده سایر بررسی‌ها که مشتمل بر کمپرسورهای هوای اسکروی برندهای اطلس کوپکو، اینگرسولرند و کایزر هستند به آرشیو مطالب و یا لیست‌های کمپرسور اسکروی بررسی شده مراجعه کنید.

مشخصات عمومی کمپرسور اسکرو برقی و اویل فری اطلس کوپکو مدل ZT 1

در این جدول ساده تمامی مشخصات اصلی کمپرسور اسکرو برقی و اویل فری زد تی یک آمده است. این کمپرسور از موتوری ۳۰ کیلوواتی بهره می برد و ۴ مترمکعب بر دقیقه هوای فشرده در فشار ۸ بار بیرون میدهد.
اطلاعات فنی کمپرسور

خلاصه آنکه کمپرسورهای ZR و ZT اطلس کوپکو مدل‌های اویل فری یا هوای خشک این برند هستند. کمپرسورهای اسکروی ZR آب‌خنک و ZT هواخنک هستند. در کمپرسورهای اویل فری که ترجمه‌ی واو به واو آن کمپرسور هوای بدون روغن میباشد در المنت کمپرسور روغنی در میان روتورهای درهم‌تنیده جریان نداشته و وظایف آن به ۳ عامل طراحی بسیار دقیق و پیچیده، کلیرانس بسیار پایین و جنس خاص روتورها محول گشته است. کمپرسور ZT 1 از یک موتور ۳۰ کیلوواتی بهره می برد و با انتقال نیروی این موتور الکتریکی به دنده‌ها و روتورها فشرده‌سازی تا ۸ بار در یک المنت صورت می پذیرد. در این کمپرسور دبی هوای فشرده خروجی ۴/۰۲ مترمکعب بر دقیقه می باشد.

افسانه‌‌ی هوای فشرده‌ی کاملا پاک

توجه داشته باشید در کمپرسورهای هوای خشک، هوای فشرده خروجی صددرصد خشک و عاری از روغن و سایر آلاینده‌ها نخواهد بود. این کمپرسورها نیز برای روانکاری و خنک‌سازی سایر قطعات، به جز روتورهای داخل استیج، از روغن بهره می برند؛ همچنین هوای اتمسفریک نیز خود حاوی محتوایی از روغن و سایر ذرات است که در جریان فشرده‌سازی بر غلظت آنها افزوده می شود؛ فلذا هرگز به کارگیری فیلترهای مناسب و افترکولر را به بهانه‌ی اینکه کمپرسور اویل فری است فراموش نکنید.

کمپرسور ZT 1 - کمپرسور هوای برقی و عاری از روغن اطلس کوپکو
کمپرسور اسکرو اویل فری ZT 1 اطلس کوپکو

جایگزین اویل فری برای کمپرسور ZT 1

همانطور که گفته شد ZT 1 از الکتروموتوری ۳۰ کیلوواتی استفاده می کند و ۴ مترمکعب هوای فشرده با فشار عملیاتی ماکسیمم ۸ بار و نرمال ۷ بار در اختیار مصرف کننده قرار میدهد. این کمپرسور از مدل‌های قدیمی و نخستین نسخه‌های اویل فری خانواده‌ی Z می باشد. امروزه شرکت اطلس کوپکو این کمپرسورها را با اعدادی که یادآور توان خروجی موتور آنهاست نامگذاری میکند؛ از این رو بهترین جایگزینی که برای ZT 1 به ذهن خطور می کند کمپرسور ZT 30 خواهد بود. ما پیشتر بسیاری از مدل‌های کمپرسور اسکرو برقی اویل فری اطلس کوپکو را بررسی کردیم که در آغاز معرفی ZT 200 لیستی از آنها آمده است.

در مطالبی که با کمپرسورهای ZT 30 و ZT 37 آشنا شدیم آمده است:

کمپرسور ZT 30 از موتوری ۳۰ کیلوواتی برخوردار است و مطابق با جدول فوق در دو مدل با فشارهای عملیاتی ۷/۵ و ۸/۶ بار تولید می شود که به ترتیب ۴/۷ و ۴/۴ مترمکعب بر دقیقه دبی هوای فشرده‌ی خروجی یا FAD آنهاست.

ZT 37 اسکرو برقی اویل فری اطلس کوپکو در دو فشار عملیاتی ۷/۵ و ۸/۶ بار به ترتیب با دبی هوای فشرده خروجی ۵/۸ و ۵/۵ مترمکعب بر دقیقه ساخته و به بازار عرضه می شود.

همانطور که در بالا نیز مشاهده می کنید کمپرسور اسکرو اویل فری ZT 30 کم و بیش همان مشخصات فنی ZT 1 را دارد و کمپرسور ZT 37 ظرفیت هوادهی هوای فشرده یا Free Air Delivery (FAD) بیشتری دارد.

امکان تهیه کمپرسور آبخنک ZR نیز مهیاست که در پست مربوط به کمپرسورهای آبخنک به طور دقیق مزایا و ضروریات نگهداری از کمپرسور آب خنک را آورده ایم.

تماس با شرکت