در مطلب زیر مشابه با سایر مطالبی که پیشتر در آنها به بررسی کمپرسورهای هوای اسکرو پرداختیم یکی از مدل‌های قدیمی کمپرسورهای اویل فری اطلس کوپکو را بررسی میکنیم، این مدل ZT 1 می باشد. برای مشاهده سایر بررسی‌ها که مشتمل بر کمپرسورهای هوای اسکروی برندهای اطلس کوپکو، اینگرسول رند و کایزر هستند به آرشیو مطالب و یا لیست‌های یک و دو مراجعه فرمایید.

مشخصات کلی:

خلاصه آنکه کمپرسورهای ZR و ZT اطلس کوپکو مدل‌های اویل فری یا هوای خشک این برند هستند. کمپرسورهای اسکروی ZR آب‌خنک و ZT هواخنک هستند. در کمپرسورهای اویل فری که ترجمه‌ی تحت اللفظی آن کمپرسور هوای بدون روغن میباشد در المنت هواساز روغنی در میان روتورهای درهم‌تنیده جریان نداشته و وظایف آن به ۳ عامل طراحی بسیار دقیق و پیچیده، کلیرانس بسیار پایین و جنس خاص روتورها محول گشته است. کمپرسور ZT 1 از یک موتور ۳۰ کیلوواتی بهره می برد و با انتقال نیروی این موتور الکتریکی به دنده‌ها و روتورها فشرده‌سازی تا ۸ بار در یک المنت صورت می پذیرد. در این کمپرسور دبی هوای فشرده خروجی ۴/۰۲ مترمکعب بر دقیقه می باشد.

توجه داشته باشید در کمپرسورهای هوای خشک، هوای فشرده خروجی صددرصد خشک و عاری از روغن و سایر آلاینده‌ها نخواهد بود. این کمپرسورها نیز برای روانکاری و خنک‌سازی سایر قطعات، به جز روتورهای داخل استیج، از روغن بهره می برند؛ همچنین هوای اتمسفریک نیز خود حاوی محتوایی از روغن و سایر ذرات است که در جریان فشرده‌سازی بر غلظت آنها افزوده می شود؛ فلذا هرگز به کارگیری فیلترهای مناسب و افترکولر را به بهانه‌ی اینکه کمپرسور اویل فری است فراموش نکنید.

کمپرسور ZT 1
کمپرسور اسکرو اویل فری ZT 1 اطلس کوپکو
Call Now Buttonتماس با شرکت