کمپرسور اسکرو دیزلی اطلس کوپکو – XRYS 577

پیشتر در مطالب گوناگونی به بررسی کمپرسورهای مناسب برای عملیات حفاری،‌ نیلینگ و نگهداری خط لوله نفتی پرداختیم. دریل‌ایر لاین کمپرسورهای اختصاصی اطلس کوپکو برای این منظور می باشد که کمپرسورهایی فشار قوی و متوسط را شامل شده و دبی هوای فشرده خروجی بالایی را ارائه میدهد تا امکان عملیات مداوم فراهم شود، عملیات مداومی که در پروژه‌های حفاری یک ضرورت است. این کمپرسورها همگی کمپرسور اسکرو دیزل هستند. کمپرسور اسکرو کمپرسوری جابجایی مثبت است که از بنیان در روش فشرده سازی با کمپرسورهای رفت و برگشتی، پیستونی، متفاوت است. در این کمپرسورها دو اسکرو یا روتور نر و ماده‌ی در هم تنیده داخل محفظه یا سیلندر فشرده سازی به شکلی میچرخند که هوای میان آنها با کاهش حجم، فشرده شده و حرارتش بالا می رود. این مکانیزم تا همینجا به سه عنصر دیگر نیاز دارد. موتوری که بر روی شافت سوار باشد و توان مورد نیاز برای چرخش روتورها را فراهم آورد، سیستمی برای خنک‌سازی فرآیند و ورودی و خروجی هوای محیط و هوای فشرده. به جز مورد آخر که نسبتا ساده بوده و با شیر ورودی و خروجی تامین می شود، برای دو عنصر دیگر گزینه‌های مختلفی پیش روست: جاهایی که به برق دسترسی مناسب و همیشگی دارند به سراغ موتورهای الکتریکی می روند، کمپرسور اسکرو برقی استفاده می کنند و جاهایی که از این دسترسی برخوردار نیستند به سراغ جایگزین سوخت فسیلی رفته و از کمپرسور اسکرو دیزل استفاده می کنند. سیستم‌های خنک‌سازی کمپرسور هوا نیز بر دسته‌های هواخنک و آب‌خنک هستند، همچنین برای روانکاری کل سیستم و همچنین کاهش حرارت از روغن کمپرسور اسکرو نیز بهره برده می شود. نکته‌ی باریک آن است که برای مصارف نیازمند به هوای خشک یا عاری از روغن، روتورها، سیلندر و به طور کلی المنت کمپرسور به شکلی طراحی و ساخته می شود که روغن در محفظه‌ی فشرده سازی حضور نداشته باشد (همچنان برای روانکاری قطعات متحرک حضور دارد). روتورهای کمپرسورهای اویل فری از روکش‌هایی خاص پوشیده می شوند که پلی اتیلن ترفتالات مشهور به تفلون یکی از آنهاست؛ همچنین کلیرانس یا فاصله روتورها با دیواره‌ی سیلندر فشرده سازی به قدری کم است که امکان تجمیع حرارتی به حداقل میرسد. اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت