تامب نیل کمپرسور پرتابل

کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو – XRYS 577

پیشتر در مطالب گوناگونی به بررسی کمپرسورهای مناسب برای عملیات حفاری،‌ نیلینگ و نگهداری خط لوله نفتی پرداختیم. دریل‌ایر لاین کمپرسورهای اختصاصی اطلس کوپکو برای این منظور می باشد که کمپرسورهایی فشار قوی و متوسط را شامل شده و دبی هوای فشرده خروجی بالایی را ارائه میدهد تا امکان عملیات مداوم فراهم شود، عملیات مداومی که در پروژه‌های حفاری یک ضرورت است. این کمپرسورها همگی کمپرسور اسکرو دیزلی هستند. کمپرسور اسکرو کمپرسوری جابجایی مثبت است که در روش فشرده سازی با کمپرسورهای سانتریفیوژ و محوری متفاوت بوده و هم‌خانواده کمپرسور پیستونی است؛ لیکن کمپرسور اسکرو و اسکرول از مکانیسم روتاری برای جابجایی مثبت بهره میبرد، این در حالیست که کمپرسور پیستونی به مکانیسم رفت و برگشتی متکی است. اطلاعات بیشتر

تماس با شرکت